Opiskelu

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kouluttaudut opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Suurimmassa osassa opintosuunnista saavutat ammatillisen pätevyyden suorittamalla sekä kandidaatintutkinnon että maisterintutkinnon. Voit kuitenkin hakea suoraan maisterivaiheeseen jos olet suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon jossain muussa suomalaisessa korkeakoulussa.

Miksi kasvatustieteiden kandiohjelma?

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä. Sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Koulutusohjelman toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja innovatiivisuutta ja huomioi kestävän kehityksen periaatteet. Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä.

Kokemuksia opiskelusta

Kasvatustietellisen opiskelijat kertovat webinaarivideolla muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Olin kiinnostunut ylipäätään kasvatustieteen opinnoista ja ajattelin, että sopisin hyvin luokanopettajaksi. Työskentelin iltapäiväkerhossa ennen hakua ja varmistuin, että ala on sopiva."

Essi Aula, opiskelija

Millaista on opiskella kasvatustieteiden kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin kasvatustieteiden opiskelusta.

Rakenne ja sisältö

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia. Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on yhteensä kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin. Opiskelija suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu. Suomen- ja ruotsinkielistä varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaa lukuun ottamatta kasvatustieteiden kandiohjelmaan valittu opiskelija saa samalla opinto-oikeuden vastaavaan opintosuuntaan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

  • Erityispedagogiikan opintosuunta
  • Kotitalousopettajan opintosuunta
  • Käsityönopettajan opintosuunta
  • Luokanopettajan opintosuunta
  • Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
  • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

  • Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
  • Studieinriktningen för klasslärare
  • Studieinriktningen för småbarnspedagogik

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritetaan alempi korkeakoulututkinto, jonka tieteenala on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. 

Lue lisää kasvatustieteiden kandiohjelman ja maisteriohjelman opintosuunnista.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kurssit ja opetus

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.

Lue lisää kursseista.

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa edellytetään tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla. Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.