Tutkimus

Kasvatustieteiden koulutusohjelmissa opetus perustuu uusimpaan pedagogiseen tutkimukseen.
Tutkijat ja tutkimusyksiköt

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta monin tavoin organisoituna tutkimusyksiköissä, -keskuksissa, -projekteissa ja -ryhmissä.

Tutkimus keskittyy esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • koulutus ja yhteiskunta
  • koulutuksen arviointi
  • moninaisuus, monikielisyys ja oikeudenmukaisuus koulutuksessa
  • oppimistutkimus ja kasvatuspsykologia
  • oppiminen, kulttuuri ja interventiot
  • kasvatus, opetus ja opettajankoulutus
  • erityispedagogiikka
  • taitokulttuuri, suunnittelu, oppiminen ja teknologia

Tutustu kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoihin ja tutkimusyksiköihin.