Tutkimuksen aiheet

Planeettakunnan tutkimuksen kohteita ovat asteroidit ja komeetat sekä regoliittien ja planeettojen kaasukehien pienhiukkaset.

Tutkimusaiheita ovat muun muassa:

  • Valonsironta pienhiukkasista ja niistä koostuvista väliaineista
  • Säteilynkuljetus stokastisissa väliaineissa
  • Asteroidien radanmääritys ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Röntgensäteilyn emissio, sironta ja absorptio planeettojen regoliiteistä
  • Paperin ja paperipigmenttien fysikaaliset ominaisuudet

Käytössä olevat havainto- ja tutkimuslaitteistot

  • ESO/VLT: 
    • Polarimetrisia havaintoja Neptunuksen takaisista kohteista ja komeettojen ytimistä
  • ESA/SMART-1: 
    • Kuun fotometriaa AMIE-kameralla
  • ESA/Gaia: 
    • Asteroidien astro- ja fotometriaa (2013-)
  • ESA/BepiColombo MIXS/SIXS:
    • Merkuriuksen röntgenspektrometrinen kuvantaminen (2021-)
  • NEOSSat & MarcoPolo-R:
    • Maan lähelle tulevien asteroidien törmäysuhan määrittäminen
  • Sirontalaboratorio: 
    • Valonsironta- ja röntgenfluoresenssimittauksia pienhiukkasista koostuvista väliaineista
    • Meteoriittien spektroskopiaa
utkimuksessa käytettäviä luotaimia ja satelliitteja, BepiColombo, Smart-1 ja GAIA (Kuvat: ESA).