Lääketieteellinen fysiikka ja sairaalafyysikon koulutus

Lääketieteellinen fysiikka on soveltavan fysiikan tutkimusala, jonka tavoitteena on parantaa ja kehittää lääketieteellisten sovellusten – diagnostiikka ja terapia - laatua. Tutkimus tähtää siihen, että lääketieteen ammattilaisilla on käytössään mahdollisimman hyvät tiedot ja välineet diagnostiikan ja hoitojen kehittämiseksi.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa tarvittavat lääketieteellisen fysiikan kurssit sairaalafyysikon tutkintoon.

Sairaalafyysikko toimii diagnostisessa tai sädehoitoyksikössä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijana mm. säteilyn käyttöön liittyvissä asioissa. Perinteisesti sairaalafyysikot ovat työskennelleet sädehoidon ja sädehoitolaitteiden parissa. Sädehoitoyksiköissä fyysikot vastaavat hoitolaitteiden laadunvalvonnasta ja tekevät potilaiden annossuunnitelmat. Diagnostiikassa sairaalafyysikkojen keskeisin alue on signaalinkäsittely eri muodoissaan, mm. kuvankäsittely ja siihen liittyvä teknologia. Lisäksi sairaalafyysikon työtehtäviin diagnostisissa yksiköissä kuuluvat kuvantamislaitteiden laadunvalvonta, turvallisuusasiat sekä sairaalahenkilökuntaa ja akateemista oppilaskuntaa palveleva koulutus- ja opetustoiminta. Uusien kuvantamislaitteiden hankintaprosessit vaativat fysiikan ja laiteteknologian asiantuntemusta. Sairaalafyysikko osallistuu myös uusien diagnostisten menetelmien tutkimiseen ja kehitystyöhön yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

Lääketieteellisen fysiikan tutkimus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä eri yliopistojen ja korkeakoulujen, HUS:n ja muiden sairaaloiden sekä STUK:n kanssa. Lääketieteellisen fysiikan tutkimus edellyttää tyypillisesti hyvin laaja-alaista ja monitieteellistä yhteistyötä, usein vielä moniammatillisissa tutkimusyhteisöissä.

Sairaalafyysikon koulutus koostuu

  •  alaan liittyvästä teoreettisesta jatkokoulutuksesta ja filosofian tai tekniikan lisensiaatin tai tohtorin tutkinnosta,
  •  käytännön harjoittelusta,
  •  säteilyturvallisuusasiantuntijan teoreettisista opinnoista sekä
  •  valtakunnallisesta sairaalafyysikkokuulustelusta.

Edellytyksenä sairaalafyysikon pätevyyden saavuttamiselle on filosofian tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaminen materiaalitutkimuksen ja nanotieteen tohtoriohjelmassa. Tämä puolestaan edellyttää maisterintutkinnon suorittamista materiaalitutkimuksen maisteriohjemassa lääketieteellisen fysiikan ja biofysiikan opintosuunnassa. Kanditutkinto tulee olla suoritettuna fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa. Opiskelijalle voidaan myös laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka täyttää asetetut koulutuskriteerit. Yksityiskohtaiset opinto-ohjeet on saatavilla alan professorilta ja sairaalafyysikon pätevyyden omaavilta opettajilta.

Sairaalafyysikon koulutuksesta vastaa yliopistojen sairaalafyysikoiden erikoistumista koordinoiva valtakunnallinen neuvottelukunta.

 

Yhteyshenkilö:

Professori Sauli Savolainen

p. 040 8321016

sauli.savolainen[at]helsinki.fi