Suomen kvanttilippulaivalle 13 miljoonaa

Suomen kvanttialan lippulaiva on saanut Suomen Akatemialta 13 miljoonan euron rahoituksen.

Suomen Akatemia on ilmoittanut 13 miljoonan euron rahoituksesta vastikään perustetulle Suomen kvanttilippulaivalle (Finnish Quantum Flagship, FQF). Kvanttilippulaiva lisättiin akatemian viralliseen lippulaivaohjelmaan lokakuussa 2023. 

Rahoitus myönnettiin kahdeksaksi vuodeksi suunnitellun hankkeen ensimmäiselle viidelle vuodelle. Lippulaiva saa alustavien suunnitelmien mukaan rahoitusta myös siihen osallistuvilta organisaatioilta, joten kokonaisuuden rahoituksen odotetaan nousevan tämän myötä lähes kaksinkertaiseksi.

Kahdeksaksi vuodeksi eli vuosille 2024–2031 suunnitellun lippulaivan toiminta alkaa alkuvuodesta. Suomen kvanttilippulaivaan osallistuvat hanketta koordinoiva Aalto-yliopisto, VTT, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Vastikään myönnetyt varat käytetään paitsi lippulaivan kymmenien tutkimusryhmien keskinäisen yhteistyön tukemiseen, myös kansainvälisten lahjakkuuksien houkuttelemiseen, kouluttamiseen ja sitouttamiseen. Näistä viimeinen on alalla merkittävä haaste ja lippulaivan keskeinen painopistealue. Lisäksi varoja käytetään uuden tutkimustoiminnan ja kaupallisten ponnistusten käynnistämiseen sekä kvanttiteknologiaosaamisen lisäämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän pyritään avoimesti saatavilla olevien koulutusten ja valmennusten avulla.

Yksi tärkeistä yhteistyösuuntauksista jatkossa on Pohjoismaiden välisten verkostojen vahvistaminen. Useat lippulaivan jäsenet osallistuvat parhaillaan työhön, jossa kartoitetaan kvanttialan kokonaiskuvaa yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Norjan vastaavien tahojen kanssa. Tavoitteena on  tunnistaa hedelmällisiä yhteistyöalueita kvanttiteknologian tutkimuksen ja kehityksen saralla maiden välillä. Yhteistyön vahvistaminen laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa sekä muun muassa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on jo pidemmällä. Näissä Suomi rakentaa yhteistyötä perustuen virallisiin julkilausumiin.

Kvanttilippulaiva-projektia hallinnoi kvanttiteknologian huippuyksikkö InstituteQ. Se on Aalto-yliopiston, VTT:n ja Helsingin yliopiston vuonna 2021 käynnistämä kvanttitieteen ja -teknologian yhteistyö. InstituteQ:n tehtävänä on edistää alan huippututkimusta sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa, laajentaa alan kaupallisia mahdollisuuksia sekä kehittää kansallista koulutusta.

Lue lisää

Uutinen (24.10.2023): Helsingin yliopisto on mukana kolmessa Suomen Akatemian uudessa lippulaivassa

Kvanttiteknologian huippuyksikkö (Suomen akatemian sivuilla)

InstututeQ (englanniksi)