Horizon2020-hanke URBANAGE tuotti tietoa ikäihmisten liikkumisesta uuden teknologian keinoin

Ikääntyvä väestö tuo uudenlaisia haasteita kaupunkisuunnittelulle ja kansalaisten osallistamiselle. Laaja eurooppalainen URBANAGE-hanke tarkasteli kolmen vuoden ajan ikääntyvien liikkumiseen liittyviä kysymyksiä ja teknologian mahdollisuuksia helpottaa ikääntyvän väestön huomioimista päätöksenteossa.

Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osaston Digital Geography Lab tutkimusryhmä osallistui kansainväliseen URBANAGE-konsortioon 2,5 vuoden ajan. Hanke päättyi tammikuussa 2024. 

Hankkeen taustalla on Euroopan nopeasti ikääntyvä väestö, mikä tarkoittaa, että kaupunkisuunnittelussa on otettava paremmin huomioon kasvavan ikääntyvän väestön tarpeet. Hankkeessa keskityttiin siihen, miten teknologia voisi paremmin auttaa ikäystävällisten kaupunkien suunnittelussa. Hanke toteutettiin kolmella alueella Euroopassa: Helsingin seudulla, Santanderissa Espanjassa ja Flandersin alueella Belgiassa. Helsingin kokonaisuudesta vastasivat yhteistyössä Forum Virium Helsinki ja Helsingin yliopisto.

– Hankkeessa kerättiin yhteiskehittämisen keinoin ikääntyneiden näkemyksiä saavutettavuuden ja kaupunkiliikkumisen kehittämistarpeista tulevaisuuden kaupungeissa. Hanke kehitti verkkopohjaisen työpöydän kaupunkien ikäystävällisyyttä käsittelevien tietojen löytämiseksi ja pohti väestön ikääntymisen merkitystä erilaisten indikaattorien ja teknisten suunnittelutyökalujen kannalta, kertoo hankkeen päätutkija, tutkijatohtori Christoph Fink.

Digital Geography Labin suurin panos oli käsitteellisesti ja analyyttisesti tutkia ikääntyneiden liikkumisympäristöä kaupunkialueiden mittakaavassa.

– Tutkimme empiirisesti iäkkäiden kävelynopeuksia talviolosuhteissa ja integroimme mittaustietoja uuteen reititystyökaluun todellisuutta paremmin vastaavien matka-aikojen arvoimiseksi. Analyysimme haastaa esimerkiksi "15 minuutin kaupungin" puolestapuhujat pohtimaan kaupunkilaisten erilaisia todellisuuksia ja sitä mitä vaikkapa Helsingin kaupunkistrategiaan kirjatut lukemat voivat eri ihmisille tarkoittaa, kertoo hankkeessa väitöskirjansa viimeistellyt Elias Willberg.  

Hankkeen ja Helsingin kaupungin yhteistyönä syntyi myös uusi avoin aineistokokonaisuus, pääkaupunkiseudun Matka-aikamatriisi vuodelle 2023. Aineiston avulla voidaan tarkastella matka-aikoja liikennemuodon, vuorokaudenajan ja kävely- tai pyöräilynopeuden mukaan kaupunkialueilla. Tutkimusryhmä on tuottanut ainoa myös aiemmin, mutta nyt mukana on ensi kertaa erilaisten ihmisryhmien liikkumisnopeuksia huomioivat laskennat. URBANAGE-hankkeessa aineisto tuotettiin myös muilta eurooppalaisilta tutkimusalueilta ja yhdistettiin osaksi URBANAGE-työpöytää.

Hanke tarkasteli myös käsitteellisemmin kestävää saavutettavuutta ja osallistavia suunnittelukäytäntöjä.

– Ehdotuksenamme on kestävyystarkastelun sisällyttäminen alueellisiin saavutettavuusanalyyseihin. Liikennesuunnittelussa matka-aikojen lisäksi on välttämätöntä huomioida liikenneratkaisujen ympäristökuormitus ja vaikutukset yhdenvertaisuuteen, toteaa hanketta Helsingin yliopistossa luotsannut professori Tuuli Toivonen.  

Suorien tutkimustulosten lisäksi hanke edisti tutkijanuria. Christoph Finkillä oli menestyksekäs ensimmäinen postdoc-jakso, jonka aikana hän sai kilpaillun MSCA Fellow -rahoituksen. Sen avulla hän voi jatkaa kaupunkitutkimusta Wienin yliopistossa. Elias Willberg viimeisteli väitöskirjansa hankkeen viimeisenä vuonna ja jatkaa tutkijatohtorina laajassa liikkumisympäristöjen vihreyttä ja laatua tutkivassa GREENTRAVEL-hankkeessa. Eemil Haapanen ja Eero Perola tekivät diplomityönsä projektiin liittyvistä aiheista.

– Tulevat projektit antavat meille mahdollisuuden jatkaa tutkimustamme huomioiden eri-ikäisten ja muutenkin erilaisten ihmisten toisistaan poikkeavat todellisuudet, Tuuli Toivonen toteaa.

Lisätietoja: