Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2023

Matka-ajat ja -etäisyydet pääkaupunkiseudulle
Yleiskuva

Matka-aikamatriisi sisältää matka-ajat ja -etäisyydet pääkaupunkiseudun 250 × 250 metrin ruudukon kaikkien keskipisteiden (N = 13231) välisille reiteille kävellen, pyöräillen, julkisella liikenteellä ja henkilöautolla. Reitit on laskettu eri vuorokaudenaikoina (ruuhka-aika, keskipäivä, yö) sekä huomioiden erilaiset ihmisryhmät (kuten kävelyn ja pyöräilyn nopeus), ks. yksityiskohdat jäljempänä.

Ruudukko on yhtenevä monilla aloilla Suomessa käytetyn Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) -ruudun geometrian ja yksilötunnisteiden osalta, ja se kattaa pääkaupunkiseudun kunnat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan.

Tiedostomuodot

Tiedot ovat saatavilla useissa eri muodoissa sopiakseen erilaisiin käyttötarkoituksiin ja ohjelmistoympäristöihin. Kaikilla tietomuodoilla on yhteiset sarakkeet (ks. jäljempänä), ja niitä voidaan käyttää keskenään.

Matka-ajat ja etäisyydet

  • Helsinki_Travel_Matrix_2023_travel_times.csv.zip: 13231 CSV-tiedostoa, joista jokainen sisältää matka-ajat ja etäisyydet yhteen ruutuun kaikista muista ruuduista. Tiedostot eivät sisällä geometriaa. Ne voidaan liittää geometrioihin jäljempänä esitetyllä tavalla. ZIP-arkistossa olevien yksittäisten tiedostojen tiedostonimet noudattavat mallia Helsinki_Travel_Time_Matrix_2023_travel_times_to_5787545.csv, jossa 5787545 korvataan to_id:llä, jonka mukaan tiedoston rivit on ryhmitelty. Käytä saraketta from_id liittääksesi geometriat alla kuvattuihin ruudukko-tiedostoihin (ks. vain geometria).
  • Helsinki_Travel_Time_Matrix_2023.csv.zst: CSV-tiedosto kaikista sarakkeista ilman geometriaa. Tämä tietokokonaisuus sisältää kaikki matka-ajat ja etäisyydet yhdessä tiedostossa, ja se voidaan suodattaa lähtö- tai määräpaikan mukaan. Tietueet voidaan myös yhdistää geometrioihin, kuten jäljempänä on esitetty (ks. vain geometria). Tiedosto on pakattu käyttäen Zstandard-algoritmia, jota monet ohjelmistopaketit (esim. pandas), tukevat natiivisti.
  • Helsinki_Travel_Time_Matrix_2023_travel_times.gpkg.zip: OGC GeoPackage -tiedosto, joka sisältää kaikki tiedot ja geometriat. Tiedosto toimitetaan ZIP-arkistona, jota monet GIS-järjestelmät ja -kirjastot, esim. GDAL/OGR, QGIS tai geopandas, tukevat natiivisti.

Vain geometriat:

  • Helsinki_Travel_Time_Matrix_2023_grid.gpkg.zip: OGC GeoPackage -standarditiedosto, joka sisältää analyysissä käytetyn ruudukon geometriat ja yksilöivät tunnukset. Tämä tiedosto voidaan liittää sekä datatiedostojen `from_id`- että `to_id`-sarakkeisiin. Tietoaineisto toimitetaan ZIP-arkistona, jota monet GIS-järjestelmät ja -kirjastot, esimerkiksi GDAL/OGR, QGIS tai geopandas, tukevat natiivisti.
  • Helsinki_Travel_Time_Matrix_2023_grid.shp.zip: ESRI Shapefile -arkisto, joka sisältää analyysissä käytetyn ruudukon geometriat ja yksilöivät tunnukset. Tämä tiedosto voidaan liittää sekä matka-aikatiedostojen from_id- että to_id-sarakkeisiin.
Tietosarakkeet

from_id

Lähtöruudun yksilöivä ID tunnus

to_id

Kohderuudun yksilöivä ID tunnus

walk_avg

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän keskinopeudella kävellen

walk_slo

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän hitaasti kävellen

bike_avg

 

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän keskinopeudella pyöräillen; sisältää ylimääräisen ajan (1 min) polkupyörän lukituksen avaamiseen ja sulkemiseen.

bike_fst

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän nopeasti pyöräillen; sis. ylimääräisen ajan (1 min) polkupyörän lukituksen avaamiseen ja sulkemiseen.

bike_slo

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän hitaasti pyöräillen; sis. ylimääräisen ajan (1 min) polkupyörän lukituksen avaamiseen ja sulkemiseen.

pt_r_avg

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän julkisilla liikennevälineillä ruuhka-aikaan keskinopeudella kävellen.

pt_r_slo

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän julkisilla liikennevälineillä ruuhka-aikaan hitaasti kävellen

pt_m_avg

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän julkisilla liikennevälineillä keskipäivällä keskinopeudella kävellen.

pt_m_slo

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän julkisilla liikennevälineillä keskipäivällä hitaasti kävellen

pt_n_avg

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän julkisilla liikennevälineillä yöaikaan keskinopeudella kävellen

pt_n_slo

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän julkisilla liikennevälineillä yöaikaan hitaasti kävellen

car_r

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän yksityisautolla ruuhka-aikaan.

car_m

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän yksityisautolla keskipäivällä.

car_n

Matka-aika minuutteina lähtöpaikasta määränpäähän yksityisautolla yöaikaan.

walk_d

Etäisyys lähtöpaikasta määränpäähän kävellen

Tiedot vuosilta 2013, 2015 ja 2018

Aloitimme matka-aikamatriisien laskennan Digital Geography Labissa vuonna 2013. Menetelmämme on muuttunut eri vuosien välillä, ja siksi eri versioiden välillä on jotain systemaattisia eroja. Syötetietojen puutteesta johtuen, emme voi laskea kaikkia aiempia matriiseja uudelleen uusilla menetelmillä, mutta pystyimme kuitenkin toistamaan vuoden 2018 laskennan käyttämällä samoja menetelmiä kuin vuoden 2023 aineistolla, ja löydät tulokset alla samassa muodossa.

Vuosien 2013 ja 2015 sekä vuoden 2018 matka-aikamatriisit, jotka käyttävät vanhempaa menetelmää, löytyvät osoitteesta DOI:10.5281/zenodo.3247563.

Menetelmä

Laskennat tehtiin keskiviikolle 15. helmikuuta 2023 ja maanantaille 29. tammikuuta 2018. Ruuhka-aika tarkoittaa yhden tunnin ajanjaksoa klo 8-9, keskipäivää klo 12-13 ja yöaikaa klo 2-3.

Kaikki reitit on laskettu Conveyalin R5-työkalua hyödyntävällä Python-kirjastolla r5py, jota on sovellettu pääkaupunkiseudulle sopivaksi paikallisten aineistojen perusteella.

Kävelynopeudet ja sitä kautta kävelyajat perustuvat Willberg et al. (2023) tutkimustuloksiin, joissa mitattiin eri-ikäisten kävelynopeuksia eri tienpintaolosuhteissa Helsingissä. Käytimme keskimääräistä kävelynopeutta kesäolosuhteissa walk_avg-arvona (sekä vastaavaa pt_*_walk_avg-arvoa) (4.7 km/h) ja kaikkien mitattujen kävelijöiden hitainta kvintiiliä kaikissa olosuhteissa hitaan kävelyn walk_slo-arvona (sekä vastaavaa pt_*_walk_slo-arvoa) (3.43 km/h).

Pyöräilynopeudet johdettiin kahdesta aineistosta. Ensiksi laskimme Strava-aineistosta pyöräilynopeuksien keskiarvon verkon tieosuuksittain ja laskimme kullakin tieosuudella ajetun nopeuden ja koko aineiston keskinopeuden välisen suhteen. Tämän jälkeen käytimme näitä suhdelukuja laskeaksemme kullekin tieosuudelle nopeat, hitaat ja keskimääräiset pyöräilynopeudet. Nopean pyöräilyn keskinopeus perustui Stravan kokonaisnopeuden keskiarvoon (19km/h), kun taas hitaan pyöräilyn keskiarvo perustui Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ajettujen pyöräilynopeuksien keskiarvon  (12 km/h). Keskiarvoisen pyöräilyn keskinopeuden laskimme näiden kahden keskiarvon väliltä (15.5 km/h).

Jäppisen (2012) tutkimukseen perustuen mukaisesti lisäsimme lisäksi 30 sekuntia polkupyörän lukituksen avaamiseen ja sulkemiseen lähtö- ja määränpäässä.

Käytimme Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) julkaisemia julkisen liikenteen aikatauluja GTFS-muodossa (General Transit Feed Specification) ja sovitimme kävelynopeudet (yhteyden vaihto sekä pysäkille ja pysäkiltä kävely) samoin kuin edellä kävelyn osalta on kuvattu.

Tosiasiallisten ajoaikojen edustamiseksi käytimme GPS-pohjaisia ”kelluvan auton mittauksia” saadaksemme selville nopeusrajoituksen ja tosiallisen ajonopeuden väliset erot eri tieluokissa ja nopeusrajoituksittain, ks. lisää Scientific Data sarjassa julkaistusta datankuvausartikkelistamme, ja Eero Perolan gradu- tutkimuksista (2023). Koska näissä segmenttikohtaisissa nopeuksissa otetaan huomioon mahdollinen odotusaika tienylityksissä, poistimme R5:stä kääntymissakot.

Muutoksemme tehtiin kahdella tavalla: osaa muutoksista voidaan toteuttaa valmistelemalla syöteaineistoja tietyllä tavalla tai asettamalla kiinteitä malliparametreja R5:n tai r5py:n ulkopuolella. Muut muutokset edellyttivät syvällisempiä muutoksia R5-työkalun lähdekoodiin.

Löydät muokatun R5-työkalun Digital Geography Labin GitHub-osoitteesta github.com/DigitalGeographyLab/r5. Syötetietojen esikäsittelyä ja malliparametrien estimointia käsittelevä koodi säilytetään yhdessä syöteparametrien lukemiseen ja tulostiedoston kokoamiseen tarvittavan koodin yhteydessä osoitteessa github.com/DigitalGeographyLab/Helsinki-Travel-Time-Matrices.

Ainestojen lataus

Lataa pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi Zenodon avoimen tieteellisen datan arkistosta: doi.org/10.5281/zenodo.7907548

Seuraa meiltä Twitterissä (@digigeolab) ja Mastodonissa (@digigeolab@mastodon.online) pysyäksesi ajantasalla.

 

Esityksiä

Videotallenne ja esitykset uuden matka-aikamatriisin 2023 ja GREENTRAVEL-projektin julkistamistilaisuudesta 17.5.2023