Opiskelu ja opintoaika

Kaikki alkaa suunnittelusta

Sujuva ja motivoitunut opiskelu edellyttää huolellista suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Yliopisto-opintojen suunnittelun helpottamiseksi on kehitetty oma työkalu, hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hopsin laatiminen on osa jokaisen opiskelijan opintoja. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallinen toteuttaminen sekä tulosten seuranta ovat taitoja, jotka ovat välttämättömiä myös työelämässä.

Yliopiston opiskelija: hopsista ja muista yliopiston opiskelijalle oleellisista asioista voit lukea lisää yliopiston intranetti Flammasta.

Opetustiedot

Maatalous-metsätieteellisen opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta.
Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Rajauslaki

Opintoaikojen rajauslain toimeenpano maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Opintoaikoja rajaava laki koskee opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Tutkintojen suorittamisen tavoiteaika on viisi vuotta opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden sekä ETK että ETM -tutkintoihin tai MMK tai MMM -tutkintoihin. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Opintoaikaa on kokonaisuudessaan seitsemän vuotta.

Pelkästään maisterin (ETM, MMM) tutkintoa suorittamaan otetuilla opiskelijoilla on tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika kaksi lukuvuotta. Lisäksi opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Opintoaikaa on kokonaisuudessaan siis neljä lukuvuotta.

Lue lisää lisäajasta yliopiston rajauslakisivuilta.

Yliopiston opiskelijapalvelut ilmoittaa opiskelijalle sähköpostilla helsinki.fi -osoitteeseen opiskeluajan päättymisestä opintoajan viimeisen lukukauden puolessa välissä silloin, kun opintoaika on ensimmäisen kerran päättymässä. Lakisääteistä lisäaikaa haetaan yliopiston opiskelijaneuvonnasta ja harkinnanvaraista tiedekunnalta.

 1. Lakisääteiset syyt:
  toimita Viikin opiskelijapalveluihin todistus viivästymisen syystä ja siihen kuluneesta ajasta.
   
 2. Harkinnanvarainen lisäaika
  Hakiessasi harkinnanvaraista lisäaikaa, hae lisäaikaa silloin kun aiot todella opiskella. Jos et aio opiskella, hae lisäaikaa myöhemmin, vasta sitten kun elämäntilanteesi sallii opiskelun. Opinto-oikeus voi olla aiemmin päättynyt, eikä sen tarvitse jatkua katkeamatta. Lisäaikaa ei voi hakea etukäteen, vaan vasta siinä vaiheessa kun opinto-oikeus on päättymässä. Hakemus harkinnanvaraisesta lisäajasta tehdään tiedekunnan sähköisellä lomakkeella.

  Harkinnanvaraisen lisäajan myöntäminen edellyttää, että esität opintojen loppuun saattamiseksi tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman, jonka hops-ohjaajasi on hyväksynyt. Lomakkeessa on lisäohjeita hakemisesta.

  Jätä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä, mikäli aiot jatkaa opintojasi. Jos opintoaika päättyy kevätlukukauden lopussa (31.7.), hakemus tulee jättää viimeistään toukokuun puolessa välissä. Jos opintoaika päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), hakemus tulee jättää viimeistään marraskuun puolessa välissä.

  Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on kielteinen, saat päätöksen kirjallisesti ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opintoaikojen ns. rajauslain mukaan opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa tai lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi hakemalla lisäaikaa: Takaisin opiskelijaksi