Opiskelu ja opintoaika

Kaikki alkaa suunnittelusta

Sujuva ja motivoitunut opiskelu edellyttää huolellista suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Yliopisto-opintojen suunnittelun helpottamiseksi on kehitetty oma työkalu, hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hopsin laatiminen on osa jokaisen opiskelijan opintoja. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallinen toteuttaminen sekä tulosten seuranta ovat taitoja, jotka ovat välttämättömiä myös työelämässä.

Yliopiston opiskelija: hopsista ja muista yliopiston opiskelijalle oleellisista asioista voit lukea lisää yliopiston intranetti Flammasta.

Maatalous-metsätieteellisen opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta.
Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.