Maisteriohjelmat

Tiedekunta opettaa ja kouluttaa kymmenessä maisteriohjelmassa. Osa ohjelmista toteutetaan poikkitieteellisenä yhteistyönä Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien kanssa. Maisteriohjelmissa syvennyt alasi keskeisiin teemoihin ja puit myös ajankohtaisia aiheita.
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmat

Monikielisissä maisteriohjelmissamme opetuskielenä käytetään englantia, mutta tutkinnon suorituskieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Monikielisissä ohjelmissa valitset tutkinnon suorituskielen ja osoitat kielitaitosi kyseisessä kielessä hakiessasi ohjelmaan. Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa tutkinnon suorituskieli on suomi tai ruotsi.

Tiedekuntien yhteiset maisteriohjelmat