Kiinnostus maatalous-metsätieteellisen opintoja kohtaan kovassa kasvussa

Kaikkien neljän maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelman hakijamäärät kasvoivat selvästi huhtikuun 1. päivä päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa. Suurimman loikan otti metsätieteiden kandiohjelma, jonka hakijamäärä kasvoi 66% edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan tiedekunnan ohjelmiin haki 1928 henkilöä, mikä tarkoittaa noin 30% kasvua viime vuoteen verrattuna.

Ympäristö- ja elintarviketalouden ohjelman hakijamäärä kasvoi 29%, elintarviketieteiden ohjelma 17% ja maataloustieteiden ohjelma 7% viime vuodesta.

— Olemme todella ilahtuneita hakijamäärien merkittävästä kasvusta. Hakijoita kiinnostaa selvästi nyt luonnonvarojen kestävän käytön sekä elintarvike- ja ympäristötalouden asiantuntijaksi opiskeleminen ja myös ruoantuotannon osaaminen pellolta pöytään. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisut ja mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää uutta tietoa ja osaajia.  On todella tärkeää, että opiskelijamme valmistuvat vahvoiksi osaajiksi rakentamaan Suomen ja globaalin yhteiskunnan kestävää tulevaisuutta. Hakijoiden mittava kiinnostuksen kasvu antaa tähän entistä paremmat eväät,  sanoo tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen.

— Jokaista tiedekunnan metsätieteiden aloituspaikkaa tavoittelee nyt kymmenen hakijaa. Kandiohjelman osalta suurta hakijamäärän kasvua selittää osittain se, että yhteisellä valintakokeella on ensimmäistä kertaa mahdollista hakea kahteen eri yliopistoon, Helsingin yliopistoon sekä Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun, sanoo dekaani Ritva Toivonen.

Helsingin yliopiston muutkin opinto-ohjelmat kasvattivat suosiotaan yhteishaussa. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi 13 prosenttia. Hakijoita oli kaikkiaan yhteensä hieman yli 32 500 (2019: 28 872), joista kandiohjelmiin haki 31 193 henkilöä (2019: 27 531) ja maisteriohjelmiin 1 825 (2019: 1 678).

Vuoden 2020 yhteishaun tilastot