Yhteystiedot

Luonnontieteellisessä keskusmuseossa Luomuksessa on tiimiorganisaatio. Luomuksessa on viisi yksikköä – yleisötoiminnan yksikön ja biodiversiteetti-informatiikan yksikön lisäksi eläintieteen, kasvi- ja sienitieteen sekä geotieteiden yksiköt vastaavat alojensa tutkimuksesta ja kokoelmista.
Johto

Johtaja: Paula Kankaanpää
Johdon assistentti: Alisa Hiltunen

Käyntiosoite: 
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki 

Postiosoite: 
PL17, 00014 Helsingin yliopisto

Yleisökohteiden asiakaspalvelu

Luonnontieteellinen museo
Kassapisteen puh. 02941 28800 museon aukioloaikoina.

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha
Kassapisteen puh. 02941 24455 kasvihuoneiden aukioloaikoina.  

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
Kassapisteen puh. 02941 28870 puutarhan aukioloaikoina.

Yleiset tiedustelut ja palautteet Luomuksen yleisökohteista:
luonnontieteellinenmuseo@helsinki.fi

Yleisötoiminnan yksikkö

Yleisötoiminnan yksikkö vastaa Luomuksen tiede- ja ympäristökasvatustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä laitoksen sisältöasiantuntijoiden kanssa. Yksikön vastuulla on Luomuksen suurta yleisöä palveleva tai siihen kohdistuva toiminta: museonäyttelyt, kasvitieteellisten puutarhojen yleisötoiminta, opastustoiminta, tapahtumatuotanto, markkinointi ja asiakaspalvelu.

Käyntiosoite: 
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki 

Postiosoite: 
PL17, 00014 Helsingin yliopisto

Yksikön johtaja: Sanna Vuori
Palveluvastaava: Laura Sandholm
Markkinointikoordinaattori: Salla Mehtälä

Tiimin tehtävänä on Luomuksen yleisökohteiden avoinna pito ja lipunmyynti sekä monikanavainen asiakaspalvelu. Tiimi huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä, neuvoo asiakkaita kassalla ja näyttelytiloissa, ja huolehtii tilojen yleisestä siisteydestä ja yleisötiloissa olevan tekniikan käyttövalmiudesta. Asiakaspalvelutiimi osallistuu näyttelyiden ja yleisötilojen huolto- ja ylläpitotoimiin sekä yleisötapahtumien järjestämiseen. Kaisaniemen kasvihuoneilla tiimi vastaa lipunmyynnin ohella myös pienestä myymälästä.

Tiiminvetäjä: Laura Sandholm

Tiimi vastaa Luomuksen yleisölle suunnattujen sisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta tiiviissä yhteistyössä Luomuksen muiden tiimien kanssa. Tiimille kuuluvat seuraavat tehtävät: Luonnontieteellisen museon näyttelyiden suunnittelu ja toteutus sekä niiden huoltaminen; kasvitieteellisten puutarhojen yleisölle tarkoitetut sisällöt; ulkopuolisten vaihtuvien näyttelyiden kuratointi; Luomuksen opastustarjonnan sisältöjen suunnittelu, oppaiden kouluttaminen ja opastoiminnan koordinointi ja kehittäminen; Luomuksen yleisötapahtumat sekä Luomuksen ja sen yleisökohteiden markkinointi.

Tiiminvetäjä: Sanna Vuori

Tiimi koostuu osaavista tuntioppaista, jotka toteuttavat pedagogisesti suunniteltuja ja eri kohderyhmille räätälöityjä opastuksia Luomuksen yleisökohteissa.

Tiiminvetäjä: Sari Siipola

Eläintieteen yksikkö

Eläintieteen yksikkö vastaa Luomuksen eläintieteellisistä kokoelmista ja niiden ylläpidosta, kokoelmanäytteiden valmistelusta sekä selkärankaisiin että selkärangattomiin eläimiin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Yksikkö vastaa myös Suomen linnuston ja lepakkolajiston seurantatutkimuksista ja koordinoi Suomessa tapahtuvaa rengastustoimintaa. 

Käyntiosoite: 
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki 

Postiosoite: 
PL17, 00014 Helsingin yliopisto

Yksikön johtajaPasi Sihvonen

Show more info

Tiimi vastaa museon tieteellisten kokoelmien hoidosta sekä selkärankaisten että selkärangattomien eläinten osalta, hyönteiset pois lukien. Eläinkuntatiimi osallistuu myös Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon samojen eliöryhmien osalta, antaa luonnontieteellisen alan konservaattorikoulutusta, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tiimissä tehtävät tutkimukset käsittelevät muun muassa lintujen, kalojen, äyriäisten, simpukoiden ja hämähäkkien systematiikkaa ja leviämishistoriaa, lepakoiden levinneisyyttä ja biologiaa sekä biodiversiteettitutkimuksen menetelmiä ja teoriaa. Tiimiin kuuluva konservointipaja konservoi ja valmistaa selkärankaisnäytteitä tieteellisiin kokoelmiin ja museon näyttelyihin. 

Tiiminvetäjä: Hanna Laakkonen 

Tiimi vastaa hyönteiskokoelmien ylläpidosta, kartunnasta, lainaustoiminnasta ja digitoinnista. Hyönteistiimi osallistuu myös Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon hyönteisten osalta, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tiimiin kuuluu tutkijoita, jatko-opiskelijoita, teknistä henkilökuntaa ja eläkkeellä olevia emeritustutkijoita. Tutkimustoiminta on monipuolista ja sen aiheina ovat muun muassa hyönteisten taksonomia, systematiikka, paleontologia, uhanalaisuus sekä niiden monimuotoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset. Tutkimuskohteina olevia ryhmiä ovat esimerkiksi heinäkoisat, kukkakärpäset, lattajalkakärpäset sekä yleisesti perhoset niiden kehityshistorian osalta.

Tiiminvetäjä: Heidi Viljanen 

Tiimi vastaa Suomen linnuston ja lepakkolajiston seurantatutkimusten organisoinnista ja tulosten tiedottamisesta, osallistuu Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon aineistojensa osalta, tekee seurantoihin liittyvää tutkimusta, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana erityisesti yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa.

Rengastustoimisto, joka on osa Seurantatiimiä, koordinoi maassamme tapahtuvaa lintujen rengastustoimintaa. Toimiston tehtäviin kuuluu muun muassa tietorekistereiden ylläpito, rengastajien valitseminen ja kouluttaminen sekä rengastajien työn laadun valvonta. Keskeisenä tehtävänä on koti- ja ulkomaisen tiedonvaihdon hoitaminen ja muu yhteydenpito rengastajien, renkaiden löytäjien, ulkomaisten rengastuskeskusten, EURINGin (European Union for Bird Ringing), aineistoja käyttävien tutkijoiden, viranomaisten, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön kanssa. Rengastustoimisto edistää rengastuksen avulla tapahtuvaa tutkimusta julkaisemalla yhteenvetoja ja analyysejä rengastus- ja löytöaineistoista.

Tiiminvetäjä: Jari Valkama

Luomuksen DNA-laboratorio on varusteltu geneettiseen tutkimukseen sopivilla huippuluokan instrumenteilla. Laboratoriossa on työskentelytilaa sekä DNA-eristyksiä, että pre- ja post-PCR töitä varten. Lisäksi on erillinen puhdastila, joka on varattu erityisesti historiallisten materiaalien käsittelylle. 

Laboratoriotilat ovat avoinna yliopiston henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille, ja tarjoamme myös pyynnöstä koulutusta.

Kasvi- ja sienitieteen yksikkö

Kasvi- ja sienitieteen yksikkö vastaa putkilokasvi-, levä-, sammal-, jäkälä- ja sienikokoelmien ylläpidosta ja näihin kokoelmiin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta sekä tuottaa Suomen putkilokasvien levinneisyyskartoituksia ja nimistöä. Yksikkö huolehtii myös Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisistä puutarhoista ja vastaa uhanalaisten luonnonkasvien siemenpankkitoiminnasta.

Käyntiosoitteet: 
Kasvimuseo ja Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha: 
Unioninkatu 44 / Kaisaniemenranta 2, 00170 Helsinki

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha:
Jyrängöntie 2, 00560 Helsinki

Postiosoite: 
PL 7, 00014 Helsingin yliopisto

Yksikön johtajaMarko Hyvärinen

Show more info

Kasvitiimi vastaa putkilokasvien (1,8 milj. näytettä) ja levien (n. 22 000 näytettä) herbaariokokoelmista ja tekee näihin eliöryhmiin liittyvää tutkimusta, mukaan lukien luokittelu ja nimistö, sekä osallistuu niiden levinneisyyskartoitukseen Suomessa ja Euroopassa. Tiimi vastaa myös kasvitieteellisten puutarhojen elävien kasvien ja siemenpankin kokoelmien tieteellisestä sisällöstä.

Tiimillä on mittava ammattilaisista ja harrastajista koostuva yhteistyöverkosto, ja tiimin tuotantoa käytetään laajasti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin soveltaviin tarpeisiin. Tutkimus painottuu putkilokasvien taksonomiaan ja systematiikkaan sekä ekologiaan ja luonnonsuojelubiologiaan.

Tiiminvetäjä: Henry Väre

Tiimi vastaa sieni- ja sammalkokoelmista, tutkii näitä ryhmiä ja kartoittaa niiden esiintymistä, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tiimi vastaa noin 700 000 näytteen sammalkokoelmista, joka on maailman viiden suurimman joukossa. Tiimi vastaa myös miljoonan näytteen sienikokoelmista. Puolet sienistä on jäkäliä, joiden kokoelma on aivan maailman suurimpien joukossa. Tutkimushankkeet keskittyvät molekyylifylogeniaan, taksonomiaan ja ekologiaan. Myös sammalten ja sienten uhanalaisuusarvioinnit sekä erilaiset opaskirjahankkeet ovat tärkeä osa tiimin toimintaa.

Tiiminvetäjä: Tuula Niskanen

Puutarhatiimi hoitaa tieteellistä elävien kasvien kokoelmaa Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa. Tiimin monimuotoisiin tehtäviin kuuluu muiden muassa kasvien kasvattamista tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin, uhanalaisten luonnonvaraisten lajien suojelua puutarhakokoelmissa ja yleisöpalveluun osallistumista.

Tiiminvetäjä: Pertti Pehkonen

Geotieteiden yksikkö

Geotieteiden yksikkö vastaa Luomuksen mineraali-, kivilaji- ja fossiilikokoelmista ja niiden ylläpidosta sekä näihin kokoelmiin ja alaan liittyvästä tutkimustoiminnasta, antaa yliopistotason opetusta ja tuottaa tutkimus- ja tilaustarpeisiin ajoitusmäärityksiä.

Käyntiosoitteet: 
Ajoituslaboratorio: Kumpulan tiedekampus, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki
Geologia: Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 00560 Helsinki

Postiosoittet: 
Ajoituslaboratorio: PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
Geologia: PL 44, 00014 Helsingin yliopisto

Yksikön johtajaMarkku Oinonen

Show more info

Ajoitustiimillä on kolme pääasiallista tehtävää, joita ovat radiohiilimääritykset, luminesenssiajoitukset sekä stabiili-isotooppimääritykset.

Tiimi osallistuu aktiivisesti tutkimuksen tekoon sekä tarjoaa kaupallisia määrityspalveluita. Ajoitustiimin toiminta on hyvin monitieteellistä ja sillä on useita yhteistyökumppaneita Suomessa ja maailmalla.

Tiiminvetäjä: Laura Arppe

Geologian tiimin tehtävänä on vastata mineraali-, kivilaji- ja fossiilikokoelmista ja tehdä geologian ja paleontologian alan tutkimusta. Tiimi antaa yliopistotason opetusta alallaan ja tarjoaa asiantuntija- ja yleistajuista tietoa yhteiskunnalle ja suurelle yleisölle.

Tiiminvetäjä: Arto Luttinen

Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö

Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö tarjoaa tietoteknisiä palveluita tiedonhallintaan ja näytekokoelmien digitointiin. Luomuksen omien tutkijoiden lisäksi yksikkö palvelee laajaa sidosryhmäverkostoa kansallisen Suomen Lajitietokeskuksen puitteissa.

Yhteistyötä tehdään kaikkien Suomen luonnontieteellisten museoiden, merkittävien kansallisten lajitietoa käsittelevien laitosten ja viranomaisten kanssa. Kehitämme myös palveluita luontoharrastajille ja seurantatutkimuksiin. Yksikkö osallistuu kansainvälisten biodiversiteetti-informatiikan verkostojen toimintaan.

Käyntiosoite: 
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki 

Postiosoite: 
PL17, 00014 Helsingin yliopisto

Lajitietokeskuksen palaute: 
helpdesk@laji.fi

Yksikön johtaja: Matti Sahla
Tutkimusjohtaja: Atte Moilanen

Show more info

Lajitietotiimi vastaa Suomen Lajitietokeskuksen sidosryhmäsuhteista, toimii Lajitietokeskuksen linkkinä Luomuksen sisällä muiden yksiköiden ja tiimien välillä, suunnittelee lajitiedon hallinnassa tarvittavia palveluita, vastaa lajitietosisällöistä ja niiden laadusta Lajitietokeskuksessa, varmistaa tietojen yhdenmukaisen muodon, edistää ICT-tiimin kanssa tietojen käytettävyyttä, avustaa ICT-tiimiä Lajitietokeskuksen datahallinnassa, ylläpitää ja julkaisee Suomen kansallista lajiluetteloa, ylläpitää Luomuksen yleisökohteissa olevia IT-laitteita, toimii Lajitietokeskuksen helpdeskinä sekä vastaa yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa Lajitietokeskuksen viestinnästä.

Tiiminvetäjä: Tea von Bonsdorff-Salminen

ICT-tiimi vastaa Luomuksen ja Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, ylläpitää nimistöjen hallinnan työvälineitä, edistää eliölajistoa koskevan tiedon saavutettavuutta ja yhteiskäyttöä, vastaa kokoelmien digitoinnin tuloksena syntyneen aineiston mahdollisimman nopeasta siirtymisestä käyttöön Suomen Lajitietokeskuksen portaalin kautta yhteistyössä digitointitiimin kanssa, osallistuu alansa kansalliseen ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön, vastaa Luomuksen verkkosivujen teknisestä kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa sekä vastaa yhteydenpidosta yliopiston tietotekniikkakeskukseen. ICT-tiimi koostuu ohjelmistoalan ammattilaisista. 

Tiiminvetäjä: Esko Piirainen

Digitointitiimi vastaa Luomuksen tieteellisten kokoelmien digitoinnista ja digitoi kokoelmia yhteistyössä kokoelmista vastaavien tiimien kanssa, tukee ICT-tiimiä kokoelmien digitoinnin tuloksena syntyneen aineiston siirtämisessä käyttöön Suomen Lajitietokeskuksen portaalin kautta, huolehtii digitoinnin resurssien tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta hyödyntämisestä tavoitteena edetä mahdollisimman nopeasti tavoitteessa digitoida kaikki kokoelmat, seuraa alansa kansainvälistä kehitystä sekä osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin digitointihankkeisiin. Monet digitointitiimin jäsenistä tekevät töitä myös jossakin muussa tiimissä eläin- tai kasvitieteen yksikössä.

Tiiminvetäjä: Anne Koivunen

Tutkimuksemme keskittyy luonnonsuojeluun ja luonnon säilymistä edistävien suojelu- ja maankäytön päätösten tukemiseen. Kehitämme työkaluja luontokadon torjuntaan yhdessä kansallisten kansainvälisten tutkimuskumppaneiden kanssa. Työskentelemme lisäksi tiiviisti suomalaisten ympäristöhallinnon toimijoiden kanssa, jotta luontoa ja sen suojelua koskevat päätökset perustuisivat mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon.