Yleislääketieteen erityiskoulutus

Kevään 2020 hakuajat ja opinto-oikeuden myöntö

Kevät 2020
Hakuaika (klo 00.01-16.00) Opinto-oikeus myönnetään
3.1.-15.1.2020 22.1.2020
22.1.-5.2.2020 13.2.2020
19.2.-11.3.2020 18.3.2020
25.3.-8.4.2020 15.4.2020
22.4.-6.5.2020 13.5.2020
20.5.-10.6.2020 17.6.2020

Ohje opinto-oikeuden hakemiseksi

Varaa valmiiksi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa:

  • Valviran laillistuspäätös (jos laillistus saatu 1.2.2016 jälkeen)
  • Tutkintotodistus, mikäli LL/HLL-tutkinto on tehty ulkomailla

Täytä hakemus huolella. Voit täydentää ja muokata hakemustasi hakuajan loppumiseen asti. Kun hakuaika on loppunut, et voi enää jättää hakemusta.  

HUOM! On erityisen tärkeää, ettet jätä hakemusta "luonnos"-tilaan, vaan tallennat ja jätät sen käsittelyyn. Luonnoksiksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja lisätietoa koulutuksen aloittamiseksi ja muita käytännön ohjeita. Jos et halua tätä sähköpostia, valitse lomakkeelta kohta ”en halua sähköpostitse tietoa päätöksestä”.

Opinto-oikeuspäätöksen saat kuitenkin postitse joka tapauksessa kotiin muutaman viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten.  Säilytä tämä päätös itselläsi, sillä et voi saada sen kuin kerran. Jatkossa voit halutessasi saada opiskelutodistuksia (suomi/ruotsi/englanti)

Mikäli hakemustasi pitää täydentää, tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

Lomake (avoinna vain ilmoittautumisajan)

Lisätiedot ja neuvonta: meilahti-specialist@helsinki.fi, puh.  02941 26200: ma 12-15 ja to 12-14.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa.

Suomessa lääkärinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen ei edellytä yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista. 

Lääkäri rekisteröityy koulutukseen siihen yliopistoon, jossa hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Koulutuksen laajuus on 2 vuotta. Mikäli lääkärin tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, erityiskoulutuksen laajuus on 3 vuotta. Suorittaakseen ja aloittaakseen koulutuksen lääkärillä tulee olla ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeus on 1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneilla voimassa 6 vuotta opinto-oikeuden myöntämisestä (TDKN 16.10.2018; E1§). Opiskelija voi tarvittaessa perustellusta syystä anoa ajallisesti rajattuun opinto-oikeuteensa lisäaikaa tiedekunnalta.

Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on koulutuksen suorittamiseksi riittävä kielitaito. Tiedekunnan suosittelema minimitaso on muualla kuin Suomessa lääkärin perustutkinnon suorittaneilta tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai Suomessa lukio tai ylioppilastutkinto suomen tai ruotsin kielellä.

Rekisteröitymisvaiheessa opiskelijan tulee tutustua yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisen ohjeisiin, jotka lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on vahvistanut 25.8.2015. Ohjeet sisältävät tarkemmat vaatimukset koulutuksen sisällöistä sekä palveluiden ja muiden suoritteiden hyväksymisen periaatteista.

Opiskelijan ohjeista löytyvät Yleislääketieteen erityiskoulutuksen määräykset.