Yleislääketieteen erityiskoulutus

Vuoden 2018 hakuajat ja opinto-oikeuden myöntö

 

Hakuaika (klo 00.01-16.00) Opinto-oikeus myönnetään
5.12.2017-3.1.2018 17.1.2018
24.1.2018-21.2.2018 7.3.2018
14.3.2018-11.4.2018 25.4.2018
12.4.2018-9.5.2018 23.5.2018
14.5.2018-6.6.2018 20.6.2018
25.6.2018 - 3.8.2018 8.8.2018
27.8.2018 - 25.9.2018 3.10.2018
8.10.2018 - 2.11.2018 14.11.2018
19.11.2018 - 12.12.2018 19.12.2018

Ohje opinto-oikeuden hakemiseksi

Varaa valmiiksi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa:

  • Valviran laillistuspäätös (jos laillistus saatu 1.2.2016 jälkeen)
  • Tutkintotodistus, mikäli LL/HLL-tutkinto on tehty ulkomailla
  • Perustietolomake (saat tulostettua hakemukselta)

Täytä hakemus huolella. Voit täydentää ja muokata hakemustasi hakuajan loppumiseen asti. Kun hakuaika on loppunut, et voi enää jättää hakemusta.  

HUOM! On erityisen tärkeää, ettet jätä hakemusta "luonnos"-tilaan, vaan tallennat ja jätät sen käsittelyyn. Luonnoksiksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja lisätietoa koulutuksen aloittamiseksi ja muita käytännön ohjeita. Jos et halua tätä sähköpostia, valitse lomakkeelta kohta ”en halua sähköpostitse tietoa päätöksestä”.

Opinto-oikeuspäätöksen saat kuitenkin postitse joka tapauksessa kotiin noin viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten.  Säilytä tämä päätös itselläsi, sillä et voi saada sen kuin kerran.

Mikäli hakemustasi pitää täydentää, tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

Lomake (avoinna vain ilmoittautumisajan)

Lisätiedot ja neuvonta: meilahti-student@helsinki.fi, puh.  02941 26200: ma-ti 12-15 ja ke-to 10-13.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa.

Suomessa lääkärinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen ei edellytä yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista. 

Lääkäri rekisteröityy koulutukseen siihen yliopistoon, jossa hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Koulutuksen laajuus on 2 vuotta. Mikäli lääkärin tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, erityiskoulutuksen laajuus on 3 vuotta. Suorittaakseen ja aloittaakseen koulutuksen lääkärillä tulee olla ammatinharjoittamisoikeus Suomessa.

Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on koulutuksen suorittamiseksi riittävä kielitaito. Tiedekunnan suosittelema minimitaso on muualla kuin Suomessa lääkärin perustutkinnon suorittaneilta tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai Suomessa lukio tai ylioppilastutkinto suomen tai ruotsin kielellä.

Rekisteröitymisvaiheessa opiskelijan tulee tutustua yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisen ohjeisiin, jotka lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on vahvistanut 25.8.2015. Ohjeet sisältävät tarkemmat vaatimukset koulutuksen sisällöistä sekä palveluiden ja muiden suoritteiden hyväksymisen periaatteista.

Opiskelijan ohjeista löytyvät Yleislääketieteen erityiskoulutuksen määräykset.