Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa maissa kuin Suomessa.
Koulutukseen rekisteröityminen

Syksyn 2023 hakuajat

Hakemus jätettävä viimeistään klo 15 mennessä (opinto-oikeus myönnetään)

  • 11.9.2023 (13.9.2023)
  • 16.10.2023 (18.10.2023)
  • 13.11.2023 (15.11.2023)
  • 18.12.2023 (20.12.2023)

Ohje opin­to-oi­keu­den ha­ke­mi­sek­si

Varaa valmiiksi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa:

  • Valviran laillistuspäätös (jos laillistus saatu 1.2.2016 jälkeen)
  • Tutkintotodistus, mikäli LL/HLL-tutkinto on tehty ulkomailla sekä kielitodistus tai todistus Suomessa suoritetusta koulusivistyksestä (kts. alla yleiset ohjeet)

Täytä hakemus huolella. Voit täydentää ja muokata hakemustasi hakuajan loppumiseen asti. Kun hakuaika on loppunut, et voi enää jättää hakemusta.  

HUOM! On erityisen tärkeää, ettet jätä hakemusta "luonnos"-tilaan, vaan tallennat ja jätät sen käsittelyyn. Luonnoksiksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja lisätietoa koulutuksen aloittamiseksi ja muita käytännön ohjeita. Jos et halua tätä sähköpostia, valitse lomakkeelta kohta ”en halua sähköpostitse tietoa päätöksestä”.

Opiskelutodistuksen saat salattuna sähköpostina kuukauden sisällä opinto-oikeuden myöntämisestä. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten.  Jatkossa voit halutessasi saada opiskelutodistuksia (suomi/ruotsi/englanti)

Mikäli hakemustasi pitää täydentää, tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

Lomake (avoinna vain ilmoittautumisajan)

Lisätiedot ja neuvonta: meilahti-specialist@helsinki.fi, puh.  02941 26200: ma 12-15 ja to 12-14.

Yleistä

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa.

Suomessa lääkärinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen ei edellytä yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista. 

Lääkäri rekisteröityy koulutukseen siihen yliopistoon, jossa hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Koulutuksen laajuus on 2 vuotta. Mikäli lääkärin tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, erityiskoulutuksen laajuus on 3 vuotta. Suorittaakseen ja aloittaakseen koulutuksen lääkärillä tulee olla ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeus on 1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneilla voimassa 6 vuotta opinto-oikeuden myöntämisestä (TDKN 16.10.2018; E1§). Opiskelija voi tarvittaessa perustellusta syystä anoa ajallisesti rajattuun opinto-oikeuteensa lisäaikaa tiedekunnalta.

Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on koulutuksen suorittamiseksi riittävä kielitaito. Tiedekunnan suosittelema minimitaso on muualla kuin Suomessa lääkärin perustutkinnon suorittaneilta tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3, kaikkien osakokeiden oltava 4) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai Suomessa lukio tai ylioppilastutkinto suomen tai ruotsin kielellä.

Rekisteröitymisvaiheessa opiskelijan tulee tutustua yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisen ohjeisiin, jotka lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on vahvistanut 25.8.2015. Ohjeet sisältävät tarkemmat vaatimukset koulutuksen sisällöistä sekä palveluiden ja muiden suoritteiden hyväksymisen periaatteista.

Ennen koulutukseen rekisteröitymistä tulee olla tietoinen seuraavista rajoituksista koskien osalaillistettuna suoritettua työkokemusta:

  • Jos olet aloittanut lääkäritutkintoon johtavat opinnot  1.1.2012 tai sen jälkeen toisessa EU/ETA-valtiossa jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen, YEK-koulutuksen suorittamisen perusteella ei voi suoraan saada ammatinharjoittamisoikeutta Suomessa, vaan Suomessa suoritettava ammatillinen harjoittelu tulee hyväksyttää lähtömaassa. Tarkempia tietoja asiasta voit kysyä Valvirasta ja lukea Valviran verkkosivuilta.
  • 1.8.2020 alkaen Suomen ulkopuolella lääkärin perustutkinnon suorittaneiden osalta toisen johdon ja valvonnan alaista (eli osalaillistettuna suoritettua) työkokemusta ei hyväksilueta osaksi erikoislääkärikoulutusta. Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytään ainoastaan työkokemus ja muu opintosuoritus, joka on tehty itsenäisenä laillistettuna ammattihenkilönä (täyslaillistettuna lääkärinä). Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei YEK-koulutuksen aikana osalaillistettuna suoritettuja työjaksoja voida käyttää osaksi suomalaista erikoislääkärikoulutusta, jos tämä tulee kohdallasi ajankohtaiseksi myöhemmin.

Opiskelijan ohjeista löytyvät Yleislääketieteen erityiskoulutuksen määräykset.

Lisätietoja

Lisätietoa koulutusohjelmasta löydät lääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen valtakunnallisilta sivuilta tai osoitteesta meilahti-specialist@helsinki.fi