Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Helsingin yliopistossa on 50 erikoislääkärikoulutusohjelmaa ja 10 erikoishammaslääkärikoulutusohjelmaa. Erikoisalojen määrä ja nimikkeet on määritelty erikoistumiskoulutusta koskevassa lainsäädännössä (asetus 56/2015, muutettu asetuksella 55/2020).

Ohjeita koulutuksen suorittamiseen:

Ohjeita koulutukseen hakeutumiseen:

Ajankohtaista

Koronaepidemiasta:
Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan tavoitteena on, että koronaepidemia ei pidennä erikoistumisaikoja eikä heikennä erikoislääkärikoulutuksen laatua. Erilaisia poikkeustilanteen tuomia poikkeamia erikoislääkärikoulutuksessa pyritään tulkitsemaan joustavasti kuitenkin siten, että pidetään mahdollisuuksien mukaan kiinni erikoistumista edistävistä normaaleista koulutuskäytännöistä sekä tarvittaessa luodaan sellaisia uusia käytäntöjä, jolla voidaan turvata erikoistuvan ammatillinen kehittyminen ja erikoisalan vaativa osaaminen. Ajankohtaisia asioita koronaepidemian vaikutuksista erikoislääkärikoulutukseen ylläpidetään Opiskelijan ohjeissa

Teoriakoulutuksesta:
Erikoislääkärikoulutuksen teoriakoulutuksen hallintajärjestelmä KOPI on käytössä 1.4.2020 alkaen.

Lisätietoja

Tilastoja