Psykoterapeuttikoulutus sopii mielenterveystyön ja terveydenhuollon ammattilaisille

Helsingin yliopisto tarjoaa terveydenhuollon ja mielenterveystyön ammattilaisille tarkoitettuja psykoterapeuttiopintoja täydennyskoulutuksena.

Syksyllä 2022 alkaa yhdeksän erilaista koulutusohjelmaa, joista yksi on ruotsinkielinen. Koulutuksen suorittanut opiskelija saa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, lääkäreille sekä muille soveltuvan tutkinnon suorittaneille. Ohjelmiin voivat hakea myös esimerkiksi sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät ja sosionomit. Listaus hakukelpoisuuden suovista tutkinnoista löytyy koulutusohjelman verkkosivuilta.

Lisäksi jo psykoterapeutiksi valmistuneille on tarjolla kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta, joka antaa valmiudet toimia tulevaisuudessa kouluttajana psykoterapeuttikoulutuksessa.

Yksin sopiva tutkinto ei kuitenkaan riitä. Hakijalla pitää olla vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyöstä tai vastaavasta asiakastyöstä.

Soveltuvaksi työkokemukseksi ei hyväksytä esimerkiksi vapaaehtoistyötä, tavallista opetus- tai ryhmänohjaustyötä, suunnittelua, esimiestehtäviä tai hallinnollista työtä.

– Työ voidaan myös hyväksyä osittain soveltuvaksi työkokemukseksi. Esimerkiksi sosionomin työstä puolet saattaa olla mielenterveystyötä ja puolet vaikkapa hallinnollista työtä. Tällöin työkokemusta pitäisi olla neljän vuoden ajalta, koulutussuunnittelija Tanja Juurus Helsingin yliopistosta sanoo.

Riit­tä­väs­ti psy­ko­lo­gi­aa tai psy­kiat­ri­aa

Hakijalla pitää olla sopivan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi 30 opintopisteen verran psykologian tai psykiatrian opintoja. Vaadittavat opinnot sisältyvät kaikkiin psykologian maisterin, lääketieteen lisensiaatin ja psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan tutkintoihin.

– Käytännössä muiden pitää suorittaa opinnot erikseen, ellei ole opiskellut esimerkiksi psykologiaa riittävän paljon sivuaineena. Jos vaadittava 30 opintopisteen paketti ei sisälly olemassa olevaan tutkintoon, tulee opinnoista vähintään 10 opintopistettä olla 10 vuoden sisällä suoritettuja, Juurus lisää.

Opintokokonaisuus pitää olla suoritettuna vuoden 2022 helmikuun loppuun mennessä.

Hakijalta edellytetään myös mahdollisuutta tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakija voi pitää terapiaistuntoja esimerkiksi työpaikallaan tai yksityisvastaanotolla.

Sujuva suomen tai ruotsin ja englannin kielen taito on niin ikään tarpeen. Opinnot ovat suomenkielisiä (ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa ruotsinkielisiä), ja suuri osa opinnoissa luettavasta kirjallisuudesta on englanniksi.

Psykoterapeutin tutkinto laa­jentaa työn­ku­vaa

Leea Mattila opiskelee Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksessa viimeistä vuotta. Hän erikoistuu integratiiviseen nuorten ja aikuisten yksilöterapiaan.

– Minulle psykoterapeuttiopinnot ovat pitkäaikainen haave. Olen tehnyt työtä lasten parissa, mutta nyt halusin laajentaa ammatillista osaamistani nuorten ja aikuisten psykoterapiaan. Uskon, että uusi ammattinimike laajentaa tulevaisuudessa työnkuvaani, Mattila ennustaa.

Koulutukseltaan Mattila on psykologian maisteri. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002.

Hän on työskennellyt esimerkiksi psykologina lastenpsykiatrian poliklinikalla sekä lastensuojelussa perhekuntoutuksessa. Nykyisin hän pitää yksityisvastaanottoa. Kaikkiaan Mattila on tehnyt terapiatyötä yli 15 vuoden ajan.

Psykoterapeutin kou­lu­tus on mak­sul­li­nen

Psykoterapeuttikoulutus on maksullinen. Hinta vaihtelee koulutusohjelmittain. Halvimmillaan opinnot maksavat hieman alle 13 000 ja kalleimmillaan yli 23 000 euroa. Näiden maksujen lisäksi kustannuksia syntyy opiskelijan omasta psykoterapiasta ja potilastyön työnohjauksesta. Molemmat ovat pakollisia koulutukseen osallistuville.

Helsingin yliopisto järjestää psykoterapeuttikoulutuksen yhdessä yliopiston ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kuten alan yhdistysten ja yritysten kanssa.

Hakuaika syksyn 2022 ohjelmiin on 1.–28.2.2022.

Jos hakija täyttää kaikki hakukelpoisuuden kriteerit, hän voi saada kutsun soveltuvuusarviointiin.

 Lisätietoa hakukriteereistä löytyy koulutuksen verkkosivuilta.

Jos sivuilta ei löydy vastausta mieltä askarruttaviin kysymyksiin, voi kääntyä opiskelijaneuvonnan puoleen: meilahti-specialist@helsinki.fi

Artikkeli on julkaistu alunperin 7.11.2019 ja se on päivitetty 19.11.2020 ja 11.11.2021.