Miljoonarahoitus masennuslääkkeiden hermoston muovautuvuutta parantavan vaikutusmekanismin tutkimukselle

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 1 000 000 euron rahoituksen akatemiaprofessori Eero Castrénin tutkimukselle.

LT Eero Castrénin tutkimus käsittelee hermoston muovautuvuutta masennuslääkkeiden vaikutusmekanismina. Hän on akatemiaprofessori kaudella 1.1.2017–31.12.2021 ja työskentelee Neurotieteen tutkimuskeskuksessa (HiLIFE-yksikkö).

Hän tutkii masennuslääkkeiden molekyylitason vaikutuksia aikuisten aivoissa ja on aiemmissa tutkimuksissaan osoittanut, miten masennuslääkkeessä käytettävä molekyyli lisää muovautuvuutta aikuisten aivoissa.

Mahdollisuus palauttaa ja muokata aikuisten aivojen muovautuvuutta avaa näkökulmia tärkeille uusille sovelluksille psykiatristen sairauksien tutkimukseen ja hoitamiseen. Uutta tutkimustietoa hyödyntämällä voidaan edistää neuropsykiatristen sairauksien diagnosointia ja hoitokäytäntöjä. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö jakoi tänä vuonna avustuksia yhteensä yli 18,5 miljoonaa euroa.