Tutkimus

Teologisessa tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä historiassa ja nykyajassa.

Tutkitun, syvällisen ja monipuolisen tiedon avulla ymmärrämme globaaleja muutoksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten monikulttuurisuutta, arvojen ja hyvinvoinnin yhteyksiä ja uskonnollista ääriliikehdintää.

Isot yhteiskunnalliset muutokset, kuten uskonnollinen radikalisoituminen ja maahanmuutto ovat lisänneet ja samalla muuttaneet tarvetta uskonnolliselle osaamiselle ja uskontoja koskevalle tiedolle. Korkeatasoisen tutkimustiedon rinnalla soveltavan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin vastaavan tiedon tarve kasvaa entisestään. Eri uskontojen sisältöjen syvällinen tuntemus sekä uskontojen välisten suhteiden ymmärtäminen edellyttävät myös pyhien tekstien alkukielistä tutkimusta.

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat:

  • Uskonnollinen vuorovaikutus Lähi-idässä ja kreikkalais-roomalaisessa maailmassa
  • Uskonnon, teologian ja yhteiskunnan vuorovaikutus nykyajassa
  • Hyvinvointi, arvot ja kestävyys
  • Uskonnollinen muutos Suomessa ja Euroopassa
  • Uskonto yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteissa

Uusia tutkimusalojamme ovat muun muassa islamilainen teologia, kaupunkiteologia, globaali kristinusko, uskonto digitaalisessa maailmassa sekä uskontojen vuoropuhelu.

Tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen taso on todettu korkeaksi useissa kansainvälisissä arvioinneissa.

Tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen voit tutustua tiedekunnan verkkosivuilla.