Ura ja työelämä

Tulevaisuuden teologi on uskonnon ja kulttuurien tulkki, kohtaamisen asiantuntija ja arvo-osaaja.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, ja meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Kyky tunnistaa uskonnollisen ajattelun ja traditioiden mekanismeja ja näiden vaikutuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ovat monikulttuurisissa yhteiskunnissa yhä tärkeämpiä taitoja. Kohtaamisen asiantuntijuutta teologit pystyvät puolestaan hyödyntämään hyvin moninaisissa tehtävissä. Erityisesti tämän osaamisen uskotaan luovan teologeille myös uusia työtehtäviä perinteiseksi miellettyjen ammattien rinnalle.

Teologisesta tiedekunnasta valmistuu uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijoita. Näitä asiantuntijoita tarvitaan sekä suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, yritysten, median, koulujen ja oppilaitosten sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Työllistyminen

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, sillä uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa. Teologisesta tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työllisten osuus vuonna 2018 viisi vuotta maisteriksi valmistumisen jälkeen oli 95 %, ja 86 % arvioi työnsä vastaavan vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta. Teologit työllistyvät esimerkiksi

 • opettajiksi
 • kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen
 • viestinnän ja asiantuntijoiden tehtäviin
 • järjestöihin
 • yrityksiin ja
 • julkiseen hallintoon. 

Teologian maistereiden yleisimmät työnantajasektorit olivat seurakunnat, järjestöt, säätiöt ja kunta tai kuntayhtymä. Pääasiallinen työn luonne oli kirkollinen työ, opetus tai kasvatus sekä johto- ja esihenkilötyö. Yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana oli toiminut lähes neljäsosa vastaajista.

Alla olevista linkeistä voit hypätä lukemaan lisää työllistymisestä, uramahdollisuuksista ja työssäoppimisesta.

Kelpoisuudet

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta antaa valmiudet suorittaa teologian maisterin tutkinnon. Yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa se tuottaa kelpoisuuden evankelisluterilaisen kirkon papin/lehtorin virkaan.

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin. Teologian kandidaatin- ja maisterintutkinto antavat yhdessä kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma). Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista suorittaa islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot (60 op).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

 

Verkostot

Koulutusohjelma tekee yhteistyötä teologeja työllistävien tahojen kanssa kutsumalla työnantajia opiskelijatapaamisiin sekä kursseille. Joidenkin opintojaksojen aikana voidaan vierailla teologeja työllistävillä työpaikoilla ja tarjolla on myös kursseja, jotka toteutetaan ulkopuolisen toimijan kanssa yhteistyönä (palveluoppiminen).

Koulutusohjelmassa tehdään myös muuta yhteistyötä eri tieteenalojen ja työnantajan edustajien kanssa. Yhteistyö voi liittyä koulutuksen uudistamiseen, koulutuksen seuraamiseen ja teologian opiskelijoiden tukemiseen. Teologisella alalla tutkimus on korkeatasoista ja tähän liittyy yhteistyötä muiden tieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.