Tutkimus
Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tutkielma jossakin lääketieteellisen tai valtiotieteellisen tiedekunnan meneillään olevassa tutkimushankkeessa. Maisteritutkielman aiheen voi myös löytää ohjelman yhteistyötahojen tiedontarpeiden pohjalta.

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä tutkielma jossakin lääketieteellisen tai valtiotieteellisen tiedekunnan meneillään olevassa tutkimushankkeessa. Sivulle on listattu sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman henkilökunnan meneillään olevat tutkimushankkeet.

Opiskelija voi löytää aiheen maisteritutkielmaansa myös ohjelman yhteistyötahojen tiedontarpeiden pohjalta. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosHelsingin - ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS (erikoissairaanhoito), Uudenmaan perusterveydenhuolto, Uudenmaan sote- ja maakuntauudistus ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Mieli ry ja Ehyt ry.

Henkilökunnan tutkimushankkeet

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa (WELGO)

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa kerätään yhteen koronakriisin hallinnan opetuksia Suomessa sekä kehitetään kestäviä tapoja hallita tulevaisuuden terveyskriisejä. Konsortioon kuuluvat Helsingin yliopiston lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Demos Helsinki.

Lisätietoja hankkeesta
Hankkeaika 2021-2024
Hankkeessa mukana henkilökunnasta Ville-Pekka Sorsa

Ikääntyneiden Tsemppi-kuntoutuksen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 

Yhteistyötahot: Laurea ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunki
Hankeaika: 2021-2023
Hankkeessa mukana henkilökunnasta Riikka Lämsä

Keuhkosyövän hoitokäytännöt ja varhainen diagnostiikka

Hankkeessa mukana henkilökunnasta Paulus Torkki

Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)

Tutkimushanke selvittää, millaisilla periaatteilla, rakenteilla ja prosesseilla terveydenhuollon palveluita voisi Suomessa priorisoida. Tavoitteena on saavuttaa oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttava terveydenhuolto, joka tuottaa mahdollisimman suuren terveyshyödyn koko väestön näkökulmasta tarkastellen.

Lisätietoja hankkeesta
Hankeaika 2021-2022
Hankkeessa mukana henkilökunnasta Paulus Torkki

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa (TIRAS)

Useiden kotimaisten säätiöiden rahoittamassa hankkeessa tutkitaan suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa vaikuttavia ideoita, asiantuntijaorganisaatioiden merkitystä ideoiden tuottajina ja välittäjinä sekä ideoiden käytön ja asiantuntijavallan muutosten vaikutuksia yhteiskuntapolitiikkaan.

Hankkeen nettisivut
Hankeaika 2018-2022
Hankkeessa mukana henkilökunnasta Ville-Pekka Sorsa

Yksilöllistä huolenpitoa massatuotannon tehokkuudella (MASSE)

Pääkaupunkiseudulla 10 prosenttia potilaista käyttää 80 prosenttia terveydenhoidon resursseista. Heistä suurin osa sairastaa yhtä tai useampaa pitkäaikaissairautta – ja törmää usein ongelmiin hoitoon pääsyssä, hoidon suunnittelussa ja yhteydenpidossa hoidon tarjoajiin.  MASSE-hankkeen tavoitteena on luoda reilussa kahdessa vuodessa virtuaalinen hoidonohjaamo vastaamaan tähän tarpeeseen.

Hankkeen nettisivut
Hankkeessa mukana henkilökunnasta Paulus Torkki

Vanhempana Suomessa – tutkimus psykoedukatiivisen ryhmämuotoisen menetelmän vaikutuksista maahanmuuttajataustaisten perheiden hyvinvointiin

Yhteistyötahot: THL, Helsingin kaupunki
Hankeaika: 2021-2026
Hankkeessa mukana henkilökunnasta Riikka Lämsä

Helsingin yliopiston tutkimuskeskittymät

UHealth – Interdisciplinary Research for Health and Well-being

UHealth on yksi Helsingin ylilopiston profiloitumisalueista sekä HY:n seitsemän tiedekunnan yhteistyön alusta terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa. Profiloitumiskaudella 2021-26 alustalla vahvistetaan sairauksien ennaltaehkäisyn ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimusta.

UHealth nettisivut
Johtaja Ville-Pekka Sorsa