Ura ja työelämä

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma kouluttaa osaajia, jotka kykenevät toimimaan moniammatillisessa toimintaympäristössä ja eri toimintasektoreiden rajapinnoilla.

Osaamisessa keskeistä on tiedolla ohjaaminen ja johtaminen eli arviointi- ja tutkimustiedon hyödyntäminen kaikessa toiminnassa. Maisteriohjelma kouluttaa johtajia, tutkijoita ja asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalvelujen eri tasoille kuntiin, maakuntiin, yksityiselle sektorille, järjestöihin, ministeriöihin, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus tarkoittaa toimintaympäristön muutosta sosiaali- ja terveyshuollossa. Muutos edellyttää uudenlaista osaamista ja tarjoaa uusia työtehtäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat arvioivat osaamistarpeita seuraavasti:

  • ”Tulevaisuuden osaaja tunnistaa eri ammattiryhmien osaamisen, roolit ja mahdollisuudet toimia, jotta eri toimijat voivat työskennellä samaan suuntaan ja eri osaamista voidaan hyödyntää”
  • ”Tarvitaan ymmärrystä järjestelmätason toiminnasta, koska rakenteet vaikuttavat siihen, miten sosiaali- tai terveydenhuollon työtä on mahdollista tehdä”
  • ”Tarvitaan yhteinen ymmärrys asiakkaan edusta, asiakas on työnantaja”
  • ”Keskeistä on tiedon tuotannon, analysoinnin ja käytön ymmärrys ja osaaminen kaikilla tasoilla”
Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.