Uutta Avoimessa yliopistossa! Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op

Verkko-opinnot tarjoavat kokonaiskuvan alan ajankohtaisiin haasteisiin, muutoksiin sekä näiden vaikutuksista palveluihin ja niiden johtamiseen.

Kansalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen vaatii useiden erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täytyy tuntea entistä paremmin koko palvelujärjestelmää ja toimia toistensa kanssa käytännön työssä, jotta integraatio onnistuisi. Palveluiden johtaminen vaatii myös entistä laajempaa palvelukokonaisuuksien tuntemusta. 

Palveluita on myös haluttu kehittää vaikuttavammiksi ja tehokkaammiksi. Parempien palveluiden tuottaminen vaatii jatkuvaa kehittämistyötä ja tutkimukseen perustuvia toimintamalleja. Tämä lisää tiedolla johtamisen merkitystä. Muuttuva hallintorakenne taas vaatii entistä parempaa palveluorganisaatioiden tuntemusta.

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta tunnistivat nämä haasteet ja päättivät yhdessä räätälöidä uuden sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman. Maisteriohjelman opinnot antavat poikkeuksellisen hyvät ja monialaiset valmiudet sote-alan kehittämistyöhön.

Koska muutos on laaja-alaista ja koskee suurta ihmisjoukkoa, halutaan osa maisteriohjelman opinnoista nyt tarjota myös laajemmalle yleisölle yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa. 

Opinnot pureutuvat muuttuvan palvelujärjestelmän ydinkysymyksiin

Avoimessa yliopistossa ensi kertaa tarjolla oleva opintokokonaisuus Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15 -25 op on maisteriohjelman opinnoista koottu perustietopaketti, jonka avulla saa hyvän johdatuksen muuttuvaan palvelujärjestelmään ja palvelutyöhön sekä niiden johtamisen ydinkysymyksiin. 

Opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta, jotka voi suorittaa verkossa haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksoista voi koota haluamansa laajuisen kokonaisuuden (15 op, 20 op tai 25 op). Mahdollista on myös suorittaa vaikka vain yksi itselle sopiva opintojakso.

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä niille, jotka suuntaavat työurallaan sosiaali- ja terveysalalle. Koska kyse on maisteritason opinnoista, tulee opiskelijoilla olla taustallaan vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan kunkin kurssin opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-linkin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Opintojen hinta on 75 euroa per opintojakso. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Lue lisää:

Huippuyliopistoon on monta ovea. Yksi on avoin kaikille.

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja ja tutkimukseen perustuvia näköaloja maailmaan.

  • Opintoja on tarjolla ympäri vuoden lähes kaikilta yliopiston tieteenaloilta. 
  • Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmia.
  • Suoritetut opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. 
  • Opintoihin voi saada Työllisyysrahastosta haettavaa aikuiskoulutustukea, mikäli tuen muut ehdot täyttyvät. 

Lue lisää: