Mallilukujärjestykset opintosuunnittain

Mallilukujärjestykset opintosuunnittain (MAT-kandiohjelma)
Matematiikan opintosuunta, toisena tieteenalana tietojenkäsittelytiede

1. Vuosi

 • I Periodi

  • JYM
  • Raja-arvot
  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Akateemiset taidot
 • II Period

  • Lineaarialgebra I
  • Differentiaalilaskenta
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi
  • Akateemiset taidot
 • III Periodi

  • Lineaarialgebra II
  • Integraalilaskenta
  • Todennäköisyyslaskenta I
 • IV Periodi

  • Lineaarialgebra III
  • Sarjat
  • Matriisilaskennan sovelluksia

2. Vuosi

 • I Periodi

  • Vektorianalyysi I
  • Johdatus logiikkaan I
  • JTKT [Kesä]
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • II Periodi

  • Vektorianalyysi II
  • Johdatus logiikkaan II
  • Tietokoneen toiminta
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • III Periodi

  • Topologia IA
  • Elements of Set Theory
  • Algebralliset rakenteet I
  • Matematiikan proseminaari
 • IV Periodi

  • Topologia IB
  • Elements of Set Theory
  • Algebralliset rakenteet II

3. Vuosi

 • I Periodi

  • Mitta ja Integraali
  • Tietorakenteet ja algoritmit I
  • Vieraan kielen opinnot
 • II Periodi

  • Kandiseminaari, äidinkieli
  • Tietorakenteet ja algoritmit II
  • Vieraan kielen opinnot
 • III Periodi

  • Tietokantojen perusteet
  • Käyttöjärjestelmät
  • Kandidaatintutkielma
 • IV Periodi

  • Tietoliikenteen perusteet
Matematiikan opintosuunta, toisena tieteenalana tilastotiede

1. Vuosi

 • I Periodi

  • JYM
  • Raja-arvot
  • Tilastotiede ja R tutuksi I
  • Akateemiset taidot
 • II Periodi

  • Lineaarialgebra I
  • Differentiaalilaskenta
  • Tilastotiede ja R tutuksi II
  • Akateemiset taidot
 • III Periodi

  • Lineaarialgebra II
  • Integraalilaskenta
  • Todennäköisyyslaskenta I
 • IV Periodi

  • Lineaarialgebra III
  • Sarjat
  • Tilastollinen päättely I

2. Vuosi

 • I Periodi

  • Vektorianalyysi I
  • Todennäköisyyslaskenta IIa
  • Data-analyysin projekti [Kesä]
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • II Periodi

  • Vektorianalyysi II
  • Todennäköisyyslaskenta IIb
  • Tilastollinen päättely IIa
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • III Periodi

  • Topologia IA
  • Differentiaaliyhtälöt I
  • Tilastollinen päättely IIb
  • Matematiikan proseminaari
 • IV Periodi

  • Topologia IB
  • Differentiaaliyhtälöt II
  • Lineaariset mallit I

3. Vuosi

 • I Periodi

  • Mitta ja Integraali
  • Stokastiset prosessit
  • Vieraan kielen opinnot
 • II Periodi

  • Kandiseminaari, äidinkieli
  • Vieraan kielen opinnot
 • III Periodi

  • Algebralliset rakenteet I
  • Kandidaatintutkielma
 • IV Periodi

  • Algebralliset rakenteet II
  • Matriislaskennan sovelluksia
Tilastotieteen opintosuunta

1. Vuosi

 • I Periodi

  • JYM
  • Raja-arvot
  • Tilastotiede ja R tutuksi I
  • Akateemiset taidot
 • II Periodi

  • Lineaarialgebra I
  • Differentiaalilaskenta
  • Tilastotiede ja R tutuksi II
  • Akateemiset taidot
 • III Periodi

  • Lineaarialgebra II
  • Integraalilaskenta
  • Todennäköisyyslaskenta I
  • Ohjelmoinnin perusteet
 • IV Periodi

  • Lineaarialgebra III
  • Sarjat
  • Tilastollinen päättely I
  • Data-analyysin projekti [Kesä]

2. Vuosi

 • I Periodi

  • Vektorianalyysi I
  • Todennäköisyyslaskenta IIa
  • Optimoinnin perusteet
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • II Periodi

  • Vektorianalyysi II
  • Todennäköisyyslaskenta IIb
  • Tilastollinen päättely IIa
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • III Periodi

  • Topologia Ia
  • Bayes-päättely
  • Tilastollinen päättely IIb
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi
 • IV Periodi

  • Topologia Ib
  • Matriisilaskennan sovelluksia
  • Lineaariset mallit I
  • JTKT [Kesä]

3. Vuosi

 • I Periodi

  • Mitta ja Integraali
  • Yleistetyt lineaariset mallit I
  • Stokastiset prosessit
  • Vieraan kielen opinnot
 • II Periodi

  • Lineaariset mallit II
  • Tietokoneen toiminta
  • Kandiseminaari, äidinkieli
  • Vieraan kielen opinnot
 • III Periodi

  • Kandidaatintutkielma
  • Tietokantojen perusteet
 • IV Periodi

Tietojenkäsittelytieteen opintosuunta

1. Vuosi

 • I Periodi

  • JYM
  • Raja-arvot
  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Akateemiset taidot
 • II Periodi

  • Lineaarialgebra I
  • Differentiaalilaskenta
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi
  • Akateemiset taidot
 • III Periodi

  • Lineaarialgebra II
  • Integraalilaskenta
  • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • IV Periodi

  • Matriisilaskennan sovelluksia
  • Sarjat
  • Tietorakenteet ja algoritmit II
  • [Kesä] JTKT

2. Vuosi

 • I Periodi

  • Vektorianalyysi I
  • Laskennan mallit
  • Tilastotiede ja R tutuksi I
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • II Periodi

  • Vektorianalyysi II
  • Tietokoneen toiminta
  • Tilastotiede ja R tutuksi II
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • III Periodi

  • Topologia IA
  • Tietokantojen perusteet
  • Todennäköisyyslaskenta I
 • IV Periodi

  • Topologia IB
  • Tilastollinen päättely I
  • [Kesä] Data-analyysin projekti

3. Vuosi

 • I Periodi

  • Mitta ja Integraali
  • Tietoturvan perusteet
  • Johdatus logiikkaan I
  • Vieraan kielen opinnot
 • II Periodi

  • Ohjelmistotekniikka
  • Johdatus logiikkaan II
  • Vieraan kielen opinnot
 • III Periodi

  • Käyttöjärjestelmät
  • Kandiseminaari, tutkielma ja äidinkielen opinnot
 • IV Periodi

  • Tietoliikenteen perusteet
  • Kandiseminaari, tutkielma ja äidinkielen opinnot
Ekonometrian opintosuunta

1. Vuosi

 • I Periodi

  • JYM
  • Raja-arvot
  • Tilastotiede ja R tutuksi I
  • Akateemiset taidot
 • II Periodi

  • Lineaarialgebra I
  • Differentiaalilaskenta
  • Tilastotiede ja R tutuksi II
  • Akateemiset taidot
 • III Periodi

  • Lineaarialgebra II
  • Integraalilaskenta
  • Todennäköisyyslaskenta I
 • IV Periodi

  • Lineaarialgebra III
  • Sarjat
  • Tilastollinen päättely I
  • [Kesä] Data-analyysin projekti

2. Vuosi

 • I Periodi

  • Vektorianalyysi I
  • Todennäköisyyslaskenta IIa
  • Optimoinnin perusteet
  • Mikrotaloustiede I
 • II Periodi

  • Vektorianalyysi II
  • Todennäköisyyslaskenta IIb
  • Tilastollinen päättely IIa
  • Mikrotaloustiede II
 • III Periodi

  • Topologia IA
  • Tilastollinen päättely IIb
  • Makrotaloustiede I
 • IV Periodi

  • Topologia IB
  • Lineaariset mallit I
  • Makrotaloustiede II

3. Vuosi

 • I Periodi

  • Mitta ja Integraali
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • II Periodi

  • Ekonometria II
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot
 • III Periodi

  • Peliteoria
  • Vieraan kielen opinnot
 • IV Periodi

  • Kandiseminaari, tutkielma ja äidinkielen opinnot
  • Talouskasvu
  • Vieraan kielen opinnot
Lisätietoja
 • Yllä olevat malliopintosuunnitelmat ovat ehdotuksia. Ne eivät ole sitovia suunnitelmia ja mahdollisuuksien mukaan voit muuttaa suunnitelmaa oman makusi mukaiseksi. Lisäksi opintoihin kuuluu yleisiä opintoja, joita ei ole merkitty näihin suunnitelmiin.
 • Suunnitelmaan on merkitty lihavoidulla tekstillä pakolliset opinnot ja kursivoituna ehdotus toisen tieteenalan opinnoiksi.
 • Ekonometrian ja tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalla kandiseminaari ja kandidaatintutkielma suoritetaan näiden alojen omien koulutusohjelmien omissa seminaareissa.
 • Huomioithan, että monilla kursseilla ja seminaareilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja ja ajankohtia. Voit suunnitella omat opintosi niin kuin itsellesi sopii.
 • Huomioithan lisäksi, että kurssien ajankohdat lukuvuoden sisällä voivat muuttua opintojesi aikana.

Raja-arvot, differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta voi korvata Calculuskurssien paketilla, (mutta yksittäistä kurssia ei).