Opiskelu
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian alan opetus sisältää logopedian kandidaattiohjelman (humanististen tieteiden kandidaatti) ja logopedian maisteriohjelman (filosofian maisteri).

Filosofian maisterin tutkinto logopediasta antaa valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin ammatissa ja muissa asiantuntijatehtävissä. Maisteriohjelman suoritettuaan filosofian maisteri voi hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina ja merkintää ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin. Logopedian kandiohjelman suorittaminen on edellytyksenä logopedian maisteriohjelman suorittamiseen.

Logopedia / Lääketieteellinen tiedekunta

Miksi logopedian maisteriohjelma?

Valmistuttuasi filosofian maisteriksi logopedian maisteriohjelmasta:

 • sinulla on hyvät tiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä
 • osaat hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielelläsi, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • sinulla on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja olet aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin
 • olet tutustunut logopedian sisartieteenalojen (psykologia, lääketiede, fonetiikka) perusteisiin
 • voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina
 • ymmärrät puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmia sekä niiden hoitoa
 • olet puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmien kuntoutuksen asiantuntija

Suorittamalla logopedian koulutuksessa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot voit hankkia laillistetun puheterapeutin pätevyyden.

Rakenne ja sisältö

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian alan koulutus sisältää logopedian kandidaattiohjelman (humanististen tieteiden kandidaatti) ja logopedian maisteriohjelman (filosofian maisteri). 

Logopedian maisteriohjelmassa suoritettava filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä (op). Logopedian maisteriohjelma sisältää logopedian syventävien kliinisten taitojen sekä syventävien opintojen (sisältäen pro gradu -tutkielman) opintoja. Maisteriohjelmaan sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja.

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat

 • vuorovaikutus
 • kuntoutus ja puheen, kielen ja kommunikaation tyypillinen ja poikkeava kehitys sekä
 • näiden häiriöiden tutkimus.
Opetuskieli

Logopedian koulutuksen opetuskieli on suomi.

Kurssit ja opetus

Logopedian maisteriohjelma sisältää paljon lähiopetusta. Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Maisteriopinnot sisältävät syventäviä teoriaopintoja puheen, kielen ja viestinnän häiriöistä sekä niiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Harjoitteluissa (yksi lyhyt harjoittelujakso sekä neljän kuukauden pituinen ns. pitkä harjoittelujakso) opiskelijat soveltavat ohjattuina teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Lue lisää kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterin tutkinnon lopputyö on pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielma on yksilötyö. Pro gradu -tutkielma voidaan tehdä osana tutkimusprojektia tai se voi olla aiheelta itsenäinen. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija osoittaa, että on perehtynyt syvällisesti tutkittavaan ilmiöön ja osaa itsenäisesti käyttää tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta. 

Pro gradu -tutkielma kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Jatko-opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin.

Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Ver­kos­tot ja kansainvälistyminen

Logopedian koulutuksella on kiinteät yhteydet sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään. Suuri osa harjoittelujaksoista toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, ja terveydenhuollon eri alojen asiantuntijat antavat logopedian teoriaopetusta omilta erityisaloiltaan.

Logopedian maisterin koulutusohjelmassa opiskelija voi myös kansainvälistyä monin eri tavoin.

Opiskelija voi:

 • lähteä vaihto-opiskelijaksi tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen
 • osallistua tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen
 • toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille