Opiskelu

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian alan opetus sisältää logopedian kandidaattiohjelman (humanististen tieteiden kandidaatti) ja logopedian maisteriohjelman (filosofian maisteri).

Filosofian maisterin tutkinto logopediasta antaa valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin ammatissa ja muissa asiantuntijatehtävissä. Maisteriohjelman suoritettuaan filosofian maisteri voi hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina ja merkintää ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin. Logopedian kandiohjelman suorittaminen on edellytyksenä logopedian maisteriohjelman suorittamiseen.

Logopedia / Lääketieteellinen tiedekunta

Miksi logopedian maisteriohjelma?

Valmistuttuasi filosofian maisteriksi logopedian maisteriohjelmasta:

 • sinulla on hyvät tiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä
 • osaat hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielelläsi, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • sinulla on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja olet aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin
 • olet tutustunut logopedian sisartieteenalojen (psykologia, lääketiede, kielitiede ja fonetiikka) perusteisiin
 • voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina
 • ymmärrät puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmia sekä niiden hoitoa
 • olet puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmien kuntoutuksen asiantuntija

Suorittamalla logopedian koulutuksessa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot voit hankkia laillistetun puheterapeutin pätevyyden.

Rakenne ja sisältö

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian alan koulutus sisältää logopedian kandidaattiohjelman (humanististen tieteiden kandidaatti) ja logopedian maisteriohjelman (filosofian maisteri). 

Logopedian maisteriohjelmassa suoritettava filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op. Logopedian maisteriohjelma sisältää logopedian syventävien opintojen (sisältäen maisterin tutkielman) ja syventävien kliinisten taitojen opintoja. Maisteriohjelmaan sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja.  

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat

 • vuorovaikutus
 • kuntoutus ja puheen, kielen ja kommunikaation tyypillinen ja poikkeava kehitys sekä
 • näiden häiriöiden tutkimus.
Opetuskieli

Logopedian koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomi.

Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Kurssit ja opetus

Logopedian maisteriohjelma sisältää paljon lähiopetusta. Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Maisteriopinnot sisältävät syventäviä teoriaopintoja puheen, kielen ja viestinnän häiriöistä sekä niiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Harjoitteluissa (yksi lyhyt harjoittelujakso sekä neljän kuukauden pituinen ns. pitkä harjoittelujakso) opiskelijat soveltavat ohjattuina teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Lue lisää kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterin tutkinnon lopputyö on maisterin tutkielma. Maisterin tutkielma on yksilötyö. Maisterin tutkielma voidaan tehdä osana tutkimusprojektia tai se voi olla aiheelta itsenäinen. Maisterin tutkielmassa opiskelija osoittaa, että on perehtynyt syvällisesti tutkittavaan ilmiöön ja osaa itsenäisesti käyttää tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta. 

Maisterin tutkielma kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Jatko-opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin.

Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Ver­kos­tot ja kansainvälistyminen

Logopedian koulutuksella on kiinteät yhteydet sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään. Suuri osa harjoittelujaksoista toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, ja terveydenhuollon eri alojen asiantuntijat antavat logopedian teoriaopetusta omilta erityisaloiltaan.

Logopedian maisterin koulutusohjelmassa opiskelija voi myös kansainvälistyä monin eri tavoin.

Opiskelija voi:

 • lähteä vaihto-opiskelijaksi tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen
 • osallistua tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen
 • toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille