Tutkimus

Logopedia tutkii laaja-alaisesti ihmisten välistä kommunikointia ja sen häiriöitä.

Tutkimus on perusluonteeltaan monitieteistä. Se kohdistuu kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen perusteisiin sekä niiden ongelmien ilmenemismuotoihin ja puheterapeuttiseen kuntoutukseen. Logopedian tutkimuksella on kiinteä yhteys opetukseen. Helsingin yliopiston logopedian painoalueita ovat:

  • vuorovaikutus
  • kuntoutus
  • puheen, kielen ja kommunikaation tyypillinen ja poikkeava kehitys sekä niiden häiriöiden tutkimus.

Lue lisää logopedian tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta.