Ura ja työelämä
Logopedian koulutus antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän kykenee valmistuttuaan toimimaan itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa puheen, kielen ja vuorovaikutuksen asiantuntijatehtävissä.

Suuri joukko puheterapeutteja toimii yksityisinä ammatinharjoittajina. Maisterin opinnot suoritettua saa pätevyyden toimia puheterapeuttina ja voi hakeutua yksityiselle tai julkiselle sektorille puheterapeutiksi erilaisiin työllistymismahdollisuuksiin. Puheterapeutteja työskentelee muun muassa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa sekä päiväkotien ja koulujen erityisryhmissä.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Puheterapeuttien työllisyystilanne on valtakunnallisesti erittäin hyvä. Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä, myös puheterapeuteilla. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Puheterapeutti

Valmistunut puheterapeutti löytää monipuolisesti töitä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja hoitaa kaiken ikäisiä. Puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa puhe- ja kommunikaatiohäiriöisiä asiakkaita. Hoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista, tai se voi koostua vain seurannasta ja neuvonnasta. Kuntoutus voi kestää vuosia tai tunteja, ja se tuo monipuolisia kokemuksia puheterapeutin työn arkeen.

Puhe- ja kommunikaatiohäiriöt voivat johtua kehityksellisestä tai toiminnallisesta syystä tai voivat liittyä muihin sairauksiin, vammoihin tai niiden jälkitiloihin. Puheterapeutti osallistuu eri vaiheissa henkilön elämää, kuntoutusta tai puhekehitystä. Puheterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Toimipaikan mukaan työryhmissä voi työskennellä erikoislääkäri, psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja joskus myös opettajia. Pienemmissä kunnissa ja kuntayhtymissä puheterapeutti saattaa myös vastata puheterapiapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja tuottamisesta. Kuntien ja terveyskeskusten lisäksi puheterapeutteja työskentelee sairaaloissa ja päiväkodeissa, kouluissa ja neuvoloissa. Puheterapeutit työllistyvät sekä työntekijänä että yrittäjänä.

Puheterapeutin asiakkaat ovat aina ainutlaatuisia yksilöitä, ja tämä näkyy puheterapeutin päivän ainutlaatuisuutena myös jokapäiväisissä työtehtävissä.

Pätevyys

Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain logopedian maisteritutkinnon suorittanut henkilö. Maisteriohjelman suoritettuasi voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.