Ura ja työelämä

Suuri osa lääkäreistä palvelee terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Lääkärit työskentelevät oman alansa asiantuntijoina moniammatillisissa työyhteisöissä useilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Perinteisen lääkärin työn lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia myös tutkimus- ja opetustehtävissä. Lääkärit voivat toimia myös ulkomailla tai erilaisissa avustusjärjestöissä.

Viime vuosina lääkäreiden työllistyminen on ollut hyvä. Työllistymistilastoja löytyy esimerkiksi Lääkäriliiton sivuilta.

Tutkinto antaa myös pätevyyden hakeutua erikoislääkärin ja/tai lääketieteen tohtorin opintoihin. Lääketieteen erikoisaloja on noin 50 ja erikoistumaan voi hakeutua sen jälkeen kun opiskelija on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi ja saanut Valviran myöntämän luvan toimia laillistettuna lääkärinä.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Pätevyys

Suomessa lääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Lääketieteellisessä tiedekunnassa suorittamasi lääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla laillistetuksi lääkäriksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) myöntää lääketieteen lisensiaatille hänen hakemuksensa perusteella laillistuksen lääkärin ammattiin. Tutkinto antaa myös pätevyyden hakeutua erikoislääkärin ja/tai lääketieteen tohtorin opintoihin.

Alumnitarina: Maailma aukesi plastiikkakirurgi Anne Saarikolle opiskeluaikana

Plastiikkakirurgi ja dosentti Anne Saarikko kiinnostui plastiikkakirurgiasta alan nopean kehityksen vuoksi. Hän on ollut kehittämässä syöpäkirurgian tekniikkaa, joka päätyi jopa Greyn Anatomia -televisiosarjaan.

Saarikko pitää uransa kannalta merkittävänä, että yliopistoyhteisössä kannustettiin opiskeluaikana kansainvälistymiseen.

– Maailma aukesi siinä kyllä niin, että se on muokannut ajatteluani koko loppuelämän osalta, hän sanoo.

Lue lisää Saarikon urapolusta.

Alumnitarina: Richard Lundell hyödyntää sukelluslääketieteen tutkimusta Puolustusvoimissa

Santahaminan varuskunnan päällikkölääkäri Richard Lundell on tehnyt tutkimusta sukelluslääketieteen parissa ja hyödyntänyt tutkimustietoa aiheesta myös työssään Puolustusvoimissa. Sukelluslääketieteessä häntä kiehtoo se, että siinä pitää ymmärtää ihmisen fysiologisia perustoimintoja.

– Tutkimustyö on intohimoni ja iso osa lääkärin identiteetistäni, Lundell sanoo.

Lue lisää Lundellin urapolusta.

Verkostot

Meilahti on kansainvälisesti merkittävä lääketieteen kampus. Se koostuu Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (HY) ja yliopistollisesta keskussairaalasta (HYKS/HUS). Yhteistyötä tehdään myös muiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa, kuten esimerkiksi alueen terveyskeskusten ja muiden sairaaloiden (Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen keskussairaalat) kanssa. Opiskelijavalinnoissa ja koulutuksen kehittämisessä tehdään valtakunnallista yhteistyötä lääketieteen alan muiden koulutusyksiköiden kanssa.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.