Elintarviketieteiden salat opiskelijoiden näkökulmasta

Haastattelimme kuutta elintarviketieteiden kandivaiheessa olevaa opiskelijaa heidän mietteistään opiskelualaa kohtaan. Opiskelijoita yhdisti vastauksissa yksi tekijä – monipuolisuus. Mitä kaikkea siihen sitten kuuluukaan?
Kuka olet ja miten päädyit hakemaan elintarviketieteiden kandiohjelmaan?

T: Tapio Yrjänäinen, 25, ETK-fuksi, entinen teekkari Tampereelta. Elintarviketieteet löysin Instagram-mainoksesta – ruuan ja luonnontieteiden yhdistelmä kuulosti juuri siltä mitä olin etsinyt.

N: Moikka! Olen Natalia, ensimmäisen vuoden opiskelija ja kotoisin Jyväskylästä. Löysin elintarviketieteiden alan osittain sattumalta selattuani opintopolkua yhteishaun aikana, sekä alalla olevien sukulaisteni suosittelemana.

M: Milla 26v. Kotoisin Hämeenlinnasta ja ensimmäisen vuoden opiskelija. Aiemmalta koulutukselta terveydenhoitaja ja hain opiskelemaan elintarviketieteitä, koska olen kiinnostunut ruoan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Jo lukiossa aikoinaan kuulin alasta ja muutama puolituttu opiskeli alaa!

J: Mun nimi on Jenni ja opiskelen tällä hetkellä toista vuotta. Oon lähtöisin Itä-Suomesta Kiteeltä, mutta asunut nyt jo 10 vuotta Helsingissä. Oon aina ollut tosi kiinnostunut ruoan ja terveyden välisestä yhteydestä ja kun kuulin alasta, aiheiden ja kurssien perusteella päätin laittaa hakemuksen sisään.

E: Elias Turunen, alun perin Kajaanista, opiskelen 2. vuotta elintarviketiedettä. Lukiossa kiinnostuin ravitsemuksesta ja kirjoitinkin nettiin hakukoneeseen “ruoka yliopisto”, jolloin tämä ala tuli vastaan.

A: Olen Aino Porkkala, 3. vuoden elintarviketieteiden opiskelija Tampereelta. Lukioaikana olin kiinnostunut etenkin kemiasta ja ihmisen biologiasta, mutta erityistä kiinnostusta mitään tiettyä alaa kohtaan ei ollut. Selaillessani Helsingin yliopiston sivuja törmäsin koulutusohjelmaan ja kun luin esittelytekstin, ensimmäinen ajatukseni oli, että tässä on mun ala. Voisi sanoa, että kolahti heti ensisilmäyksellä!

Mistä kiinnostuit alassa ennen sisäänpääsyä ja ovatko kiinnostuksen kohteet muuttuneet opintojen aikana?

T: Ruuan parissa työskentely on aina kiinnostanut, mutta akateemisemmat näkökulmat kuin esimerkiksi kokin ammatti ovat vetäneet puoleensa. ETK:n tarjoama luonnontiedenäkökulma ja tekniikan puoli kiinnostivat ja ensimmäisen lukukauden jälkeen kiinnostus tuntuu jatkuvan.

N: Lukiossa erityisesti kemia ja biologia olivat kiinnostuksen kohteinani ja halusin yhdistää molemmat aineet poikkitieteellisesti johonkin tiettyyn aihealueeseen. Ruuan turvallisuuden parantaminen kansainvälisesti sekä laajat mahdollisuudet erilaisten ruokainnovaatioiden luontiin ja kehitykseen innostivat itseäni hakiessani opiskelemaan elintarviketieteiden alaa.

M: Kestävä tulevaisuus, ihmisten terveys ja luonnontieteet ovat itselle kiinnostavia teemoja. Koin, että tällä alalla ne yhdistyvät. Ensimmäisen vuoden myötä kiinnostuksen kohteeni alan sisällä ovat lisääntyneet, kun on tullut ymmärrystä kuinka monipuolinen tieteenala kyseessä.

J: Kiinnostuin alasta alkuun ravitsemuksen osalta, mutta opintojen laaja tarjonta on avannut ovia moniin suuntiin jo nyt parissa vuodessa. Innostuin valitsemaan valinnaisiin opintoihin elintarviketalouden kursseja, jotka ovat olleet todella mielenkiintoisia. Vastapainona on saanut perehtyä kansanravitsemuksen saloihin, sekä tutkia pienen pieniä bakteereja mikroskoopilla.

E: Ennen opintoja kiinnostuin ravitsemuksesta. Se kuitenkin muuttui, kun oppi lisää muistakin vaihtoehdoista. Nykyään kiinnostaa enemmän talousjutut.

A: Opintojen monipuolisuus ja erilaiset tulokulmat elintarvikealaan. Ennen sisäänpääsyä olin kiinnostunut etenkin kemiasta ja ravitsemuksesta. Kiinnostuksen kohteet ovat pysyneet yllättävän samoina, ja etenkin kiinnostus ravitsemukseen ja ruokakäyttäytymiseen on kasvanut opintojen edetessä. Näiden lisäksi oon innostunut aistinvaraisesta tutkimuksesta ja ihmisten yksilöllisistä eroista aistimisessa.

Millä kolmella sanalla kuvailisit elintarviketieteiden kandiohjelmaa?

T: Monipuolinen, ajankohtainen, työllistävä.

N: Innovatiivinen, globaali, kiehtova.

M: Innostava, monipuolinen ja täynnä mahdollisuuksia.

J: Monipuolinen, käytännönläheinen ja ajankohtainen.

E: Ruoka, nörtti, maailmanpelastus.

A: Kehittyvä, monipuolinen, inspiroiva

Mielenkiintoisin oppimasi asia tähän mennessä?

T: Fermentaatio- ja entsyymiteknologian kurssi kokonaisuutena; milanolaisen salamin alkuperä voidaan todentaa tutkimalla, onko oikea staphylococci makkaran yleisin bakteeri.

N: Ehdottomasti käytännön laboratoriotyöskentely eri elintarvikeraaka-aineiden parissa. Esimerkiksi karotenoidi- ja klorofyllipääkomponenttien eristys pinaatista oli monivaiheinen prosessi, jossa tulivat tutuiksi niin pyöröhaihduttimen kuin tislausvälineistönkin käyttö.

M: Mielenkiintoisin opittu asia on se, että Viikissä voi kerätä aistipisteitä! :D

J: Tähän on vaikea valita vain yhtä, mutta ensimmäisenä tulee mieleen labratyöt. On hullua ajatella, että osaamme jo toisena vuonna analysoida esim. elintarvikkeiden rasva- ja proteiinipitoisuuksia eri menetelmillä.

E: Ruuan säilyminen. Ruoka saadaan säilymään vuosia, mikä on aika siistiä.

A: Mahdoton valita vain yhtä! Ensimmäisenä tulee mieleen kemiallisen analytiikan labrakurssi, jolla saimme soveltaa oppimaamme käytäntöön ja analysoida mm. erilaisten elintarvikenäytteiden rasvahappokoostumuksia ja kuitupitoisuuksia. Koin kurssilla useita ahaa-elämyksiä!

Onko jokin asia yllättänyt sinut kurssien sisällössä?

T: Yllätyin positiivisesti, miten syvälle asioihin voi halutessaan päästä jo peruskurssien aikana.

N: Kemian kurssien määrä on yllättänyt positiivisesti. Ensimmäiset olivat pitkälti lukion kemian oppimäärän kertaamista ja syventämistä, mutta nyt olemme päässeet perehtymään mm. elintarvikekemiaan ja eri biomolekyylien reaktioihin, jotka kiehtovat aihepiirinä itseäni kovasti.

M: Ensimmäisen vuoden kurssit kulkevat paljon samojen teemojen ja aiheiden ympärillä ja tukevat toisiaan, se on ollut kiva yllätys.

J: Kurssien sisältö ja opetustapa riippuu paljon opettajasta, sekä kurssien opintopisteet eivät aina suoraan kerro tarvittavaa työmäärää. Tyylit vaihtelevat!

E: Täällä on aika paljon kemian opintoja, mutta toisaalta sen lisäksi voi myös valita monipuolisesti muitakin sivuaineita.

A: Alunperinkin kiinnostuin opintojen monipuolisuudesta, mutta se on silti yllättänyt. Esim. aamulla mikrobiologian labraharjoituksia ja iltapäivällä pakkausteknologian ja kansanravitsemuksen luennot – ihan parasta!

Mihin haluaisit suuntautua tulevaisuudessa?

T: Tuotekehitys, tulevaisuuden elintarvikkeet ja ne asiat mitä nykyään nähdään Sci-Fi leffoissa

N: Maisterivaiheessa haluaisin suuntautua elintarvikekemian opintoihin ja tulevaisuuden työhaaveena olisi olla osana kansainvälisen elintarvikeyrityksen tuotekehitystiimiä.

M: Tällä hetkellä kiinnostaa hakeutua elintarvikekemian tai -teknologian maisteriohjelmaan.

J: Tulevaisuudessa haluaisin yhdistää elintarviketieteistä saamani tuotekehitysosaamisen ja kaupallisen puolen työelämässä.

E: Tulevaisuudessa valtiolle asiantuntijatyöhön, jossa pyörivä tuoli ja ilmastoitu toimisto :D

A: Ehkä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteri, ja lisäksi haluaisin perehtyä enemmän aistinvaraiseen tutkimukseen. Tuotekehitys tai jonkin yrityksen ravitsemusasiantuntijana toimiminen kuulostaisi mielenkiintoiselta!

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden koulutus antaa mahdollisuudet verkostoitua, tutustua alaan ja sen vaikuttajiin ja opiskella soveltavien luonnontieteiden parissa antaen hyvän pohjan maisteriopinnoille monessa eri koulutusohjelmassa. Opinnoissa opiskellaan elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain. Perusopinnoissa otetaan tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen. Aineopinnoissa edetään pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi. Opinnoissa kehitetään laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla. 

Kiinnostuitko? Lue lisää ohjelman sisällöstä, sen tarjoamista kursseista ja opiskelemaan hakemisesta ohjelman verkkosivuilla.