Tutkimus

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman tutkimuksen painopisteet

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan liittyviä keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • arjen aikasyklit (timecycles in everyday context)
 • digitaalinen markkinointi (digital marketing)
 • ekologinen taloustiede (ecological economics)
 • ennakointi (foresight)
 • ilmastoviisas arki (climate-wise everyday life)
 • innovaatiot ja kulttuurinen muutos (innovations and cultural change)
 • kestävyystiede (sustainability science)
 • kestävä kulutus (sustainable consumption)
 • kestävä yrittäjyys (sustainable entrepreneurship)
 • kestävät organisaatiot ja johtaminen (sustainable organisations and management)
 • kestävät toimitusketjut (sustainable supply chains)
 • kohtuus (sufficiency)
 • kriittinen teknologiatutkimus (critical technology studies)
 • kuluttajalähtöiset (consumer-driven service business)
 • kulutuksen sosio-ekonominen kestävyys (socio-economic sustainability of consumption)
 • kulutusyhteiskunnan muutos (transformation of the consumer society)
 • paikallistaloudet (local economies)
 • poliittinen ekologia (political ecology)
 • poliittinen talous (political economy)
 • ruoankulutus (food consumption)
 • ruokaomavaraisuus (food self-provisioning)
 • toimijuus ja sosiaalinen muutos (agency and social change)
 • ympäristölaskentatoimi (sustainability accounting)
 • yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus (environmental social science)
 • yhteiskuntatieteellinen yrittäjyystutkimus (social scientific entrepreneurship research)
 • yritys- ja kuluttajamarkkinointi (B2B and B2C marketing)
Tut­ki­mus­hank­kei­ta

Elintarviketalous ja kulutus

 • Business strategies of agroecological symbiosis
 • Modernisation of the Finnish Society
 • Orchestrating sustainable user-driven bioeconomy
 • Policy measures to develop agricultural structures
 • Political economy and ecology, sustainability, self-provision of food
 • Politics, practices and the transformative potential of sustainable diets
 • The presentation of animals in Valio’s advertisements and annual reports during 1960-2010
 • Theatre going as an integrative practiced ritual
 • Value based result-oriented agri-food policies: legitimacy, efficiency and feasibility

Lisätietoja elintarviketalouden ja kulutuksen hankkeista.

Mais­te­rin­tut­kiel­mia

Elin­tar­vi­ke­ta­louden ja kulutuksen maisteritutkielmia

Poimintoja:

 • Keinolihan mahdollisuudet markkinoilla: haastattelututkimus nuorten aikuisten asenteista ja reaktioista keinolihaa kohtaan.
 • Lastenvaatteiden kuluttajayhteisö: apua, iloa ja kirpputoreja
 • Lapsiperheiden kokema arvo peruspalveluissa: pankkipalvelut sekä älypuhelin ja puhelinliittymä
 • ”Olisi hienoa, että verkkokauppa osaisi järjestää suosikkituotteeni listojen kärkeen” – Kuluttajien luottamus ruoan verkkokauppaan 
 • ”Tolkun kuluttajat” ja ”ilmastovouhottajat” – kuluttajien stereotyypit ja identiteettipoliittiset symbolit ilmastonmuutosta koskevassa verkkokeskustelussa.
 • ”Sekajäte on silleen armahtava. Se ratkaisee vaikeat ongelmat heti.” – Pakkausten kierrätyskäytänteet pääkaupunkiseudun kerrostaloasujien kotitalouksissa
 • Diskurssianalyysi hyönteisruokainnovaatiosta.
 • Kuluttajan oman ruokaostosten hiilijalanjälkiarvion näkyväksi tuominen ja sen mahdollisuus vaikuttaa aiottuun ruuankulutukseen.
 •  ”Hirveen monimutkanen juttu itseasias” – Proteiinivälipaloja koskeva kulttuurinen puhe

Elintarviketalouden ja kulutuksen kaikki tutkielmat ja muut mmtdk:n tutkielmat löytyvät Heldasta.