Ura ja työelämä

Maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi, joka ymmärtää, jäsentää ja ratkaisee elintarviketalouden järjestelmään, liiketoimintaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia.

Valmiina maisterina:

1. syvällistä liiketalouden ja taloudellisten ilmiöiden osaamista

 • hallitset johtamisen ja yrittäjyyden keskeiset käsitteet ja teoriat, 
 • ymmärrät kuluttajien käytäntöjä ja kulutustutkimuksen kenttää, 
 • osaat tutkia ja soveltaa markkinointiin liittyviä työkaluja, ja
 • tunnet yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen perusteet

2. kokonaisvaltaista kestävän elintarvikejärjestelmän tuntemusta 

 • tunnistat talouden, yhteiskunnan ja ympäristön prosessien yhteen kietoutuneisuuden elintarvikejärjestelmässä,
 • ymmärrät elintarviketalouden toimintojen ja toimijoiden erilaiset roolit (ml. alkutuotanto, teollisuus, kauppa, palvelut, kulutus) osana laajempaa yhteiskunnallista ja ekologista järjestelmää Suomessa ja globaalisti,
 • pystyt tarkastelemaan ruokaan liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden muutoksia suhteessa aikaan ja paikkaan.

3. työelämässä tarvittavia akateemisia asiantuntijataitoja ja valmiuksia suuntautua tutkijanuralle oppimalla poikkitieteellistä ja monimenetelmällistä tutkimuskäytäntöä.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelu-palvelussa:

Uramahdollisuuksia

Ohjelmasta valmistuneiden maistereiden työllistymismahdollisuudet ovat varsin laajat. He toimivat tyypillisesti

 • elintarvike- ja maatalousalan sekä muiden toimialojen yrityksissä,
 • julkishallinnossa, esim. ministeriöissä ja kunnissa, 
 • järjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa,
 • yrittäjinä tai konsultteina, ja 
 • opetus- ja tutkimustehtävissä.

Maisterintutkinto antaa myös mahdollisuuden työskentelyyn kansainvälisissä tehtävissä. 

Opintoihin liittyvillä omilla valinnoilla ja harjoittelun aikana saadulla työkokemuksella voit suunnata osaamistasi niihin työtehtäviin ja toimialoihin, jotka sinua eniten kiinnostavat. 

Suuntautumalla tutkimukseen voit jatkaa opintojasi tohtorintutkintoon Helsingin yliopiston tai muiden yliopistojen tohtoriohjelmissa.

 

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.