Kurssimateriaalit, kurssien tavoitteet ja sisällöt

Kielipalvelujen suomen kielen kurssien opetuskieli on suomi.

Suomea suomeksi -metodin on todettu nopeuttavan oppimista ja parantavan oppimistuloksia; kurssien progressio on rakennettu niin, ettei muita kieliä tarvita. Opettajilta voi kuitenkin aina kysyä apua muilla kielillä silloin, kun he kiertävät luokassa ohjaamassa pari- ja ryhmätöitä tai tauoilla ja tuntien jälkeen.

Huomioi, että kaikki kurssit vaativat oppituntien lisäksi runsaasti aikaa itsenäiselle työskentelylle. Kannattaakin varata aikaa itseopiskelulle kalenterista samalla kun merkitsee siihen oppitunnit.

Kurssiohjelma

Suomi 1

Oppimateriaali

Suomen mestari 1 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 1–7. Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun.

Tavoite
Opitaan selviytymään auttavasti yksinkertaisissa arkikeskusteluissa ja asiointitilanteissa sekä kirjoittamaan suppeita tekstejä tutuista aihepiireistä; opitaan keskeistä perussanastoa.

Tavoitetaso
Taitotaso 1 (EVK A1.1 / YKI 1)

Aihepiirejä

 • tutustuminen ja tervehdykset
 • minä ja perheeni
 • arki ja vapaa-aika
 • sää ja vuodenajat
 • koti ja asuminen

Työskentelytapa

Kurssilla opiskellaan suomea suomeksi. Puheen harjoittelu aloitetaan heti kurssin alussa pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä erilaisten kuunteluharjoitusten avulla. Suomen kielen perusrakenteisiin tutustutaan kielen käytön kautta.

Rakenteita

 • kysyminen: Mihin sinä menet? Lähteekö Tomi mukaan?
 • verbintaivutus (verbityypit 1–5) preesensissä: Me nousemme aikaisin. Me emme nouse aikaisin.
 • yksikön imperatiivi: Ota lisää! Älä häiritse!
 • genetiivi ja partitiivi: Kenen kirja tämä on? Se on Alexin. Kurssilla on 25 opiskelijaa. Me odotamme bussia. Minulla ei ole autoa.
 • omistusrakenne: Minulla on polkupyörä, mutta minulla ei ole autoa.
 • paikallissijat (Missä? Mistä? Mihin?): Maria kävelee pysäkille. Hän menee bussilla keskustaan.
 • sanatyyppejä: bussi/bussissa, järvi/järvessä, pieni/pienessä, vene/veneessä, meksikolainen/meksikolaisessa, vesi/vedessä
Suomea valealkajille

Finnish for False Beginners is designed for students who are familiar with AT LEAST the following basics:

 • Numbers
 • Days of the week
 • Greetings
 • Introducing oneself
 • Basic vocabulary (names of food items, adjectives, places and frequently used verbs)

The course will cover grammatical information taught on the Suomi 1 level:

 • verb types (rakastaa, rakastan; uida, uin; tulla, tulen; herätä, herään; tarvita, tarvitsen)
 • the most common noun types (punainen, punaisessa; huone, huoneessa; pieni, pienessä; uusi, uudessa)
 • the partitive case (kaksi huonetta, juon vettä) and local cases (talossa, talosta, taloon; asemalla, asemalta, asemalle)
 • to have construction (Minulla on koira; Minulla ei ole koiraa)
 • consonant gradation (hattu, hatussa; ottaa, otan)

Many discussion and vocabulary exercises will be done during the course.

After completing the course, you may continue your studies on the Suomi 2 level.

NB. English is used as an auxiliary language in the False Beginners course.

Suomi 2

Oppimateriaali

Suomen mestari 1 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 8–9, ja Suomen mestari 2 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 1–5. Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun.

Tavoite
Opitaan selviytymään yksinkertaisissa arkikeskusteluissa ja asiointitilanteissa; opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja vapaa-ajan vietosta. Opitaan kirjoittamaan tutuista aiheista erilaisia tekstejä.

Tavoitetaso
Taitotaso 1+ (EVK A1.2 / YKI 1+)

Aihepiirejä

 • arkielämä ja juhlat
 • työ ja ammatit
 • vapaa-aika, luonto ja harrastukset
 • matkustaminen
 • oma historia
 • asiointitilanteita (esim. lääkärissä ja virastossa)

Työskentelytapa

Kurssilla opiskellaan suomea suomeksi. Puhumista harjoitellaan pareittain ja pienryhmissä koko kurssin ajan. Erilaisten kuunteluharjoitusten avulla parannetaan puheen ymmärtämistä. Suomen kielen perusrakenteisiin tutustutaan kielen käytön kautta.

Rakenteita

 • objekti: Markus juo maitoa. Markus joi maidon loppuun. Me ostamme uuden pesukoneen. Me emme osta uutta pesukonetta.
 • täytyy-rakenne: Meidän täytyy siivota tänään. Sinun ei tarvitse imuroida Lauran huonetta.
 • imperfekti ja perfekti: Asuin ennen Ruotsissa. Nyt olen asunut Suomessa vuoden.
 • verbi + sijamuoto sekä verbi + -maan/-massa /-masta: Soitan sinulle. Keneltä sait tekstiviestin? Se kuulostaa hyvältä. Pidän suomalaisesta ruoasta. Olen kiinnostunut historiasta. Lähden hiihtämään. Käyn syömässä. Inhoan tiskaamista.
 • postpositioita: Haluatko puhua Davidin kanssa? Tämän talon takana on kirjakauppa.
 • ajanilmaisuja: neljältä, vappuna, kesällä, viime vuonna, tällä viikolla, ensi kuussa, kesäkuussa
 • uusia nominityyppejä: lyhyt/lyhyet, väsynyt/väsyneet, liike/liikkeet, soitin/soittimet, raitis/raittiit, tehdas/tehtaat
Suomi 3

Oppimateriaali

Suomen mestari 2 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 6–8, ja Suomen mestari 3 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 1–2. Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun.

Tavoite
Opitaan keskustelemaan ja kirjoittamaan erilaisista aiheista. Opitaan ilmaisemaan pyyntöjä, käskyjä ja ehdotuksia, käyttämään suomen kielen kohteliaisuusmuotoja ja alustavasti erottamaan kielen eri rekistereitä. Tutustutaan helppoihin asiateksteihin.

Tavoitetaso
Taitotaso 2 (EVK A2.1 / YKI 2)

Aihepiirejä

 • juhlien vietto ja juhlapäivät
 • koulutus ja työ
 • luonto ja ympäristö
 • taide ja kulttuuri

Työskentelytapa

Kurssilla opiskellaan suomea suomeksi. Puhuminen ja kuunteleminen on edelleen keskeistä,  mutta tällä kurssilla viestintätilanteet alkavat olla virallisempia. Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä. Keskeisiä rakenteita opiskellaan käytön näkökulmasta.

Rakenteita

 • aikamuotojen kertaus ja käyttö (preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)
 • monikko: Kävimme konserteissa ja näyttelyissä. Tutustuimme moniin ihmisiin. Ostin perunoita ja porkkanoita. Kadulla on ihmisiä.
 • konditionaalin käyttö ja aikamuodot: Haluaisin kahvia. Voisitteko soittaa myöhemmin? Jos olisimme tienneet, että hän on sairas, olisimme tulleet auttamaan häntä.
 • passiivin preesens ja sen käyttö: Kokous pidetään ensi viikolla. Maalataan tämä talo ensi vuonna!  Me maalataan talo.
 • lisää sanatyyppejä: kirjallisuus/kirjallisuuden, suolaton/suolattoman, kynsi/kynnen
Arkipäivän puhetilanteet

Kurssi on tarkoitettu tukemaan Suomi 3 ja Suomi 4 -kursseilla olevia opiskelijoita, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää suomen kieltä kurssin ulkopuolella.  Kurssilla harjoitellaan käytännön puheharjoitusten avulla kursseilla Suomi 1–3 opiskeltua.

Kurssin tavoitteena on:

 • oppia ehdottamaan ja pyytämään ystävällisesti (mm. konditionaalin käyttö)
 • oppia kertomaan lyhyesti ajankohtaisista asioista (referointi, passiivin käyttö)
 • saada varmuutta erilaisiin arkipäivän puhetilanteisiin harjoittamalla sanastoa ja rakenteiden hallintaa (mm. menneiden aikamuotojen käyttö)

Oppimateriaalin saa opettajalta ja se sisältyy kurssimaksuun.

Suomi 4

Oppimateriaali

Suomen mestari 3 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 3–8. Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun.

Tavoite
Opitaan ilmaisemaan itseä yhä monipuolisemmin. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin. Opitaan lukemaan lyhyitä sanomalehti- ja muita asiatekstejä sekä kirjoittamaan helppoja virallisia tekstejä.

Tavoitetaso
Taitotaso 2+ (EVK A2.2 / YKI 2+)

Aihepiirejä

 • epäviralliset ja viralliset sähköpostit
 • ammatit ja työelämä
 • Suomi-tietous ja kulttuurierot, oma kotimaa
 • urheilu
 • historia

Työskentelytapa

Kurssilla opiskellaan suomea suomeksi. Puhuminen ja kuunteleminen on edelleen keskeistä,  mutta tällä kurssilla viestintätilanteet alkavat olla virallisempia. Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä. Keskeisiä rakenteita opiskellaan käytön näkökulmasta.

Rakenteita

 • monikon imperatiivi: Kirjoittakaa teksti! Älkää huutako!
 • essiivi ja translatiivi: Hän on ollut jo kauan sairaana. Hän tuli sairaaksi. Pidimme asiaa melko vaikeana. Tunsin itseni väsyneeksi tänä aamuna. Tämä kotitehtävä on huomiseksi.
 • komparatiivi ja superlatiivi: nopea, nopeampi, nopein; nopeasti, nopeammin, nopeimmin
 • passiivin aikamuodot: Asiasta on puhuttu jo monta kertaa. Kun katto oli korjattu, maalattiin seinät.
 • passiivin konditionaalin käyttö ja aikamuodot: Mentäisiinkö kahville? Me lähdettäisiin maalle, jos tulisi kaunis ilma. Kunpa ympäristökysymyksiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota! 
Suomi 5

Oppimateriaali

Suomen mestari 4 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 1–4. Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun.

Tavoite
Opitaan lukemaan melko vaikeitakin asiatekstejä. Kurssilla käsitellään muun muassa työelämään, arkeen ja ympäristöön liittyviä aiheita. Kurssilla harjoitetaan myös puhekielen käyttöä ja opitaan kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä.

Tavoitetaso
Taitotaso 3 (EVK B1.1 / YKI 3)

Aihepiirejä

 • työ ja perhe
 • arjessa asioiminen
 • kaupunki ja tekniikka
 • tekstityyppejä: ohjeet, säännöt, tiedotteet, tietotekstit, esitteet

Työskentelytapa

Kurssilla opiskellaan suomea suomeksi. Puhuminen ja kuunteleminen on edelleen tärkeää,  mutta tällä kurssilla keskitytään myös kirjalliseen viestintään etenkin lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä. Keskeisiä rakenteita opiskellaan käytön näkökulmasta.

Rakenteita

 • partisiipit: ensi viikolla alkava kurssi, viime viikolla alkanut kurssi; opiskeltavat asiat, opiskellut asiat; oppilaiden kirjoittamat tekstit
 • possessiivisuffiksit: Hän meni huoneeseensa.
 • idiomaattisia ilmauksia: Tämä ei voi pitää paikkaansa. Hän oli poissa tolaltaan. Hehän voivat olla missä tahansa. Näin sen omin silmin.
Edistyneiden keskustelukurssi

Edistyneiden opiskelijoiden puhekielen harjoitteluun tarkoitettu kurssi.

Edellytys

Voit osallistua kurssille, jos olet suorittanut vähintään kurssin Suomi 5 tai tasosi on 3/B1.

Tavoite

 • oppia reagoimaan yllättävissä tilanteissa ja vastaamaan kysymyksiin spontaanisti
 • pystyä osallistumaan ryhmäkeskusteluihin aktiivisesti
 • saada varmuutta erilaisiin virallisiin ja epävirallisiin puhetilanteisiin
 • oppia ymmärtämään erilaisia puhuttuja tekstejä

Oppimateriaalin saa opettajalta ja se sisältyy kurssimaksuun.

Suomi 6

Oppimateriaali

Suomen mestari 4 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 5–8. Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun.

Tavoite

Syvennetään suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa lukemalla ja kirjoittamalla ajankohtaisia asiatekstejä. Tavoitteena on myös parantaa suullista kielitaitoa ja laajentaa sanastoa. Kurssilla opitaan erottamaan erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rekistereitä.

Tavoitetaso
Taitotaso 3+ (EVK B1.2 / YKI 3+)

Aihepiirejä

 • uutiset ja viihde
 • elämänvaiheet ja henkilökuvat
 • maantieto
 • jutustelu

Työskentelytapa

Puhuminen ja kuunteleminen on edelleen tärkeää, mutta tällä kurssilla syvennytään kirjallisiin rakenteisiin lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan myös jo aiemmin opittujen rakenteiden hallintaa. 

Rakenteita

 • että-, kun- ja jotta-lauseiden korvaavat rakenteet: Tiesitkö hänen tulevan? Kuulimme heidän muuttaneen Amerikkaan. Tullessamme hän oli juuri lähdössä. Nukuin hetken aikaa lähdettyäsi. Menimme taksilla ehtiäksemme ajoissa perille. Luulen asiasta päätettävän huomenna. Töihin tultaessa on leimattava kellokortti.
 • modaalirakenne: Hän tuli tänne kiukusta puhisten.
 • finaalirakenne: Menimme taksilla ehtiäksemme ajoissa perille.
 • verbi + sijamuoto: Myöhästyin bussista. Keskityin tehtävään. Hän ei välitä mistään. Olen pahoillani kaikesta.
 • erilaisia johdoksia: talonmies – talkkari, roskakori – roskis; uida – uiminen; kirja – kirjasto; purra - pureskella
Suomi 7

Oppimateriaali

Materiaalin saat opettajalta, se sisältyy kurssin hintaan.

Tavoite

 • parantaa puheen sujuvuutta ja laajentaa sanavarastoa
 • syventää ja laajentaa kielitietoutta ja rakenteiden hallintaa
 • oppia käyttämään erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rekistereitä
 • kehittyä omatoimiseksi suomen kielen käyttäjäksi

Sisältö

Suullisia ja kirjallisia kielenkäyttöharjoituksia ylemmällä keskitasolla.

Tavoitetaso

Taitotaso 4 (EVK B2 / YKI 4).

Työskentelytapa

Tämän kurssin sisältö muotoutuu pääosin opiskelijoiden tarpeista ja toiveista. Kurssilla luetaan ja keskustellaan ajankohtaisista tapahtumista Suomessa ja maailmalla. Kurssin aikana käydään opiskelijoiden toiveiden mukaan teatterissa, elokuvissa tai museossa. Kurssilla voi harjoitella myös esitelmän pitämistä ja kirjoittamista.

Aihepiirejä

 • erilaiset suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät aiheet