Kielitaidon taitotasokuvaukset kuusiportaisella asteikolla perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK) ja ne ovat rinnastettavissa Yleisen kielitutkinnon (YKI) taitotasoihin. Olemme muokanneet kuvauksia työelämälähtöisimmiksi.