Lisäaika tutkinnon suorittamiseksi

Yliopistolaissa rajataan niiden opiskelijoiden tutkinnonsuoritusaikaa, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutustu näihin ohjeisiin ennen lisäajan hakua. (anvisningar på svenska)

Opiskelijan on jätettävä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä. Lisäajan hakemiselle on vuosittain neljä hakupäivää: 15.8., 30.11., 15.1. ja 31.5. mennessä. Päätös lisäajasta tulee noin 3-4 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Hakemus lisäajan myöntämiseksi opintojen loppuun saattamista varten.

Ansökan om beviljande av tilläggstid för slutförande av studierna

Tieto myönnettävästä lisäajasta sekä dekaanin päätöksen numero ja päivämäärä tallennetaan Oodiin. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Opiskelijan tulee itse huolehtia yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisesta.