Lisäaika tutkinnon suorittamiseksi

Yliopistolaissa rajataan niiden opiskelijoiden tutkinnonsuoritusaikaa, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutustu näihin ohjeisiin ennen lisäajan hakua. (anvisningar på svenska)

Opiskelijan tulee jättää lisäaikaa koskeva anomus hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen opintoajan päättymistä. Lisäaikapäätöksiä tehdään siis pääosin ennen lukukausien vaihtumista. Lisäaikapäätöksiä ei kuitenkaan tehdä kesäaikaan (juhannuksesta elokuun puoliväliin) henkilökunnan vuosilomien vuoksi. Tällöin jos opinto-aika päättyy 31.7, tulisi lisäaikaa hakea hyvissä ajoin jo keväällä.

Hakemus lisäajan myöntämiseksi opintojen loppuun saattamista varten.

Ansökan om beviljande av tilläggstid för slutförande av studierna

Tieto myönnettävästä lisäajasta sekä dekaanin päätöksen numero ja päivämäärä tallennetaan Oodiin. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Opiskelijan tulee itse huolehtia yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisesta.