Suosituksia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten oppimateriaalien kehittämiseen - 4.3. julkistustilaisuus verkossa

Tervetuloa verkossa järjestettävään julkistustilaisuuteen 4.3. klo 13–15, jossa esitellään kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisia opetusmateriaaleja tarkastelevan tutkimuksen tuloksia.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen KUPERA-hankkeessa on kartoitettu eri oppiaineiden oppimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta sekä toteutettu kysely opettajille ja rehtoreille. Tulosten pohjalta on laadittu suositukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen opetuksessa. Verkossa streamattavassa tilaisuudessa 4.3.2021 klo 13–15 esitellään tutkimuksen tuloksia ja julkaistaan tutkimuksen arviointiraportti.

Tuloksia ovat esittelemässä hankkeen tutkimusryhmän jäsenet projektipäällikkö Marja Tamm, projektisuunnittelija Anita Jantunen, projektisuunnittelija Henri Satokangas ja tohtorikoulutettava Salla-Maaria Suuriniemi. Kommenttipuheenvuorot antavat professori Arto Kallioniemi, yliopistonlehtori, dosentti Heini Paavola, professori Liisa Tainio, yliopistonlehtori, dosentti Eero Salmenkivi ja tutkijatohtori Raisa Ahtiainen.

Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa myös yleisökysymyksille ja kommenteille.

Tule kuulemaan oppimateriaalien haasteista ja mahdollisuuksista sekä pohtimaan koulun ja opetuksen kehittämistä!

Toivomme, että ilmoittaudut tapahtumaan mukaan etukäteen tästä linkistä.

Tilaisuus järjestetään kokonaan verkossa ja sitä pääset seuramaan tästä linkistä.

OHJELMA:
13.00 Tilaisuuden avaus: projektipäällikkö Marja Tamm

13.10–14.30 Tutkimusraportissa esitettyjen suositusten esittely teemoittain

Yleiset suositukset: projektipäällikkö Marja Tamm
kommenttipuheenvuoro: professori Arto Kallioniemi

Suositukset kulttuuritietoisuudesta: projektisuunnittelija Henri Satokangas
kommenttipuheenvuoro: yliopistonlehtori, dosentti Heini Paavola

Suositukset kielitietoisuudesta: tohtorikoulutettava Salla-Maaria Suuriniemi
kommenttipuheenvuoro: professori Liisa Tainio

Suositukset katsomustietoisuudesta: projektisuunnittelija Anita Jantunen
kommenttipuheenvuoro: yliopistonlehtori, dosentti Eero Salmenkivi

Suositukset rehtoreille: projektisuunnittelija Anita Jantunen
kommenttipuheenvuoro: tutkijatohtori Raisa Ahtiainen

Suositukset oppikirjailijoille ja kustantajille: tohtorikoulutettava Henri Satokangas

14.30 –15.00 Yleisökysymykset ja keskustelu

Tilaisuuden Facebook event.

Tutustu myös KUPERA-hankkeen tuloksiin pohjautuvaan avoimeen verkkokurssiin, joka tar­jo­aa vä­li­nei­tä kult­tuu­ri-, kat­so­mus- ja kie­li­tie­tois­ten opetus- ja ar­vioin­ti­ma­te­ri­aa­lien kä­sit­te­le­mi­seen ja laa­ti­mi­seen. Kurssille ilmoittautuminen on avoinna 22.3. asti!

KUPERA -tutkimus- ja arviointiraportin tiivistelmä

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa on kartoitettu eri oppiaineiden oppimateriaalien kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta sekä toteutettu kysely opettajille ja rehtoreille. Tulosten pohjalta on laadittu suositukset kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioimiseen opetuksessa. Tämä tiivistelmä pohjautuu Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -tutkimus- ja arviointiraporttiin.

Lataa tiivistelmä ja tutustu suosituksiin tästä.