Opettajien Nobel-seminaari todisti tarinoiden voimasta

Nobel Prize Teachers Summit toi opettajien eteen tiedemaailman tähtiä. Suurimman vaikutuksen tutkijaan teki kuitenkin havainto tarinoiden merkityksestä.

Se että ilmastonmuutoksen luoma uhka on todellinen tai että kouluissa opetettujen asioiden tulee perustua tieteeseen tuskin yllätti Nobel Prize Teachers Summittiin Tukholmaan lokakuussa paikalle tulleita 400 opettajaa ympäri maailmaa.

Painoarvoa tilaisuus sai tähtivieraistaan: yhden päivän mittaisen seminaarin lavalla nähtiin kolme nobelistia: Hiroshi Amano (fysiikka 2014), ICANN-järjestön pääsihteeri Beatrice Fihn (rauha 2017) ja Mario J. Molina (kemia 1995).  Heidän puheenvuoronsa korostivat kaikki paitsi tutkimuksen ja opetuksen linkin tärkeyttä myös opettajien merkitystä seuraavien sukupolvien maailmakuvan muokkaajina.

Tärkeyden tuntua lisäsi myös tämän vuoden summittin teema, eli ilmastonmuutos.

Joskus väliä ei ole vain sillä, mitä sanotaan, vaan myös sillä kuka sen sanoo

Tilaisuutta seuranneen tutkija Erna Piilan mukaan päivän tärkein puhuja ei ollut kukaan nobelisteista vaan Mälardalenin yliopiston englannin kielen ja kirjallisuuden professori Steven Hartman, joka puhui tarinoista ja niiden merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Näkemys voi tuntua yllättävältä, sillä professori Hannu Salmen tutkimusryhmään kuuluva Piila tutkii aktiivista oppimista korostavaa STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) -oppimista ja erityisesti korkeasti suoriutuvien tyttöjen suhdetta matematiikkaan ja tiedemotivaatioon. Hänestä huomio tarinoiden voimasta oli kuitenkin tärkeä. Tarina herättää oppilaat.

– Tarinat luovat tunnereaktioita ja madaltavat kynnystä formaalin ja informaalin oppimisen välillä, Piila huomauttaa.

– Hartmanin viesti oli, että oppilaat täytyy saada ymmärtämään, miksi ilmastonmuutos on niin tärkeä asia. Ja tässä tarinat ovat keskiössä.

Niiden ei tarvitse edes olla pitkiä. Esityksessään Hartman käytti useampaa tarinaa. Lyhin oli yhden kuvan mittainen: graffiti I don’t believe in global warming oli jäänyt tulvivan veden alle.

Myös Nobelilla on tarina

Tavallaan Nobel Teachers Summittissa oli myös kyse tarinasta. Alfred Nobelin elämäntarina kerrattiin lyhyesti, samoin jokaisen nobelistin omat tarinat.

Tunnelma oli innostava. Opettajia oli saapunut paikalle yli 30 maasta. Kaikki he saivat kotiinsa vietäväksi viestin siitä, että he tekevät tärkeää työtä myös huippututkijoiden näkökulmasta.

– Keskeinen viesti oli, että ilmastonmuutos voidaan voittaa vain tekemällä yhdessä. Ja jotta voidaan tehdä yhdessä, täytyy tietää mistä on kyse, Piila kuvaa.

– Eli tavallaan voisi sanoa, että STEAM-oppiminen on tärkeää koko ihmiskunnan kannalta.

Hartman lopetti esityksensä kuvaan Greta Thunbergista, pitämässä yksin kylttiään ilmastolakosta. Yhdestä maailman suurista tarinoista juuri nyt.

Nobel Teachers Summit

Nobel-säätiö ja -museo järjesti Nobel Teachers Summitin Tukholmassa tänä vuonna kolmannen kerran.

Helsingin yliopistosta tapahtumaan osallistui tänä vuonna Hannu Salmen johtaman Informaali oppiminen ja opettajankoulutus -hankkeen tutkijoita.

Yliopistonlehtori Arja Kaasinen kuvailee tapahtuman antia seuraavasti: "Keskeistä on tiedeoppiminen ja sen yhteiskunnallisten kytkökset. Tämä tapahtuma on avannut meille uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tutkimuksen avauksia. Laaja-alainen osaaminen tulee selkeästi esiin koulun ulkopuolisessa oppimisessa. Se ei jää pelkästään teknologian tasolle, vaan tuo mukaan tieteen perustavan olemuksen. Tätä sovellamme myös yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa.”