Erikoistumiskoulutuksen opettajalle tuottama osaaminen palvelee koko kaupungin kehittämistoimintaa

Helsingin yliopiston Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen (DigiErko) osana toteutettavan kehittämisprojektin hyödyt ovat parhaimmillaan kaupunkitasoisia, jopa laajempia. Syksyllä 2020 DigiErko-opinnot aloittanut, Kuopion kaupungilla digimentorina työskentelevä Sinikka Leivonen sekä kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun kertovat oheisella videolla, miten Sinikan käynnissä oleva kehittämisprojekti tukee osaltaan Kuopion koulujen digitalisaation kehitystä.

Kun Sinikka Leivonen keväällä 2020 hakeutui DigiErko-koulutukseen (60 op), oli alusta asti selvää, että henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen syventämisen lisäksi koulutuksen osana toteuttava kehittämisprojekti kytketään osaksi Kuopion kaupungin perusopetuksen kehittämistyötä. Kehittämisprojektia työstetään koko puolitoista vuotta kestävän erikoistumiskoulutuksen ajan ja projekti toteutetaan yhteistyössä koulujen ja niiden lähialueiden toimijoiden, kunnan, korkeakoulujen, yliopistojen tai yritysten kanssa. Yksi kehittämisprojektille asetetuista vaatimuksista onkin tarvelähtöisyys. Kuopiossa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama kaksivuotinen Perusopetuksen digitaalinen ekosysteemi -hanke, jonka osaksi Leivosen kehittämisprojekti on kytketty. Hankkeessa määritellään eri tahojen vastuita hallinnossa ja koulun tasolla sekä tuetaan kouluja digitalisaation edistämisessä.

– Sillä, että Sinikka pystyy tekemään kehittämisprojektin osana tätä hanketta, on todella iso merkitys, kertoo Jarno Bruun.

Sinikka luo omassa projektissaan digitaalisen kehittämisen työkalupaketin, joka on kohdennettu opettajille, digitiimeille sekä teknisille ja pedagogisille tukihenkilöille.  

– Työkalupakettiin sisältyvä vuosikello auttaa koulun kehittämisen edistämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden ajoittamisessa, Sinikka kuvaa.

DigiErko-koulutuksen tuoman osaamisen ja kehittämisprojektin merkitys koetaan tärkeänä koko kaupungin opetuksen kehittämistoiminnan kannalta. DigiErko-koulutuksen tarjoama tutkimusosaaminen ja valtakunnalliset verkostot saadaan kehittämisprojektin kautta myös kaupungin käyttöön.  

Kehittämisprojektin yksi olennainen osa-alue on tulosten levittäminen. Sinikan kehittämisprojektissaan luomaa digitaalisen kehittämisen työkalupakettia levitetään muun muassa alueellisten verkostojen kautta. Työkalupaketti on tarkoitus muotoilla sellaiseksi, että se olisi tulevaisuudessa monistettavissa myös muiden kuntien hyödynnettäväksi.

– DigiErko-kehittämisprojekti palvelee paitsi meidän kaupunkiamme, myös koko tätä aluetta, Jarno iloitsee.

Lue lisää ja hae DigiErko-koulutukseen 4.4.–15.5.2022