Erikoistumisen aika - hae syksyllä alkavaan Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -koulutukseen

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämä 60 opintopisteen laajuinen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (DigiErko) -erikoistumiskoulutus käynnistyy syksyllä 2019. Haku jo kolmannen kerran järjestettävään koulutukseen on avoinna 23.4.–7.6.2019.

Perinteistä täydennyskoulutusta uudistava ja täydentävä erikoistumiskoulutus on tarkoitettu luokan- tai aineenopettajan pätevyyden omaaville luokan- ja aineenopettajille, joilla on kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta. 

Koulutus vastaa opetusalan digitaalisen kehittämisen tarpeisiin ja tarjoaa koulutuksen suorittaneelle opettajalle ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistietoon perustuvat valmiudet toimia digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntijana. Erikoistumiskoulutus kestää opettajan työn ohessa noin 1,5 vuotta ja se toteutetaan lähitapaamisista, asiantuntijoiden alustuksista, webinaareista, työpajoista, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä koostuvana, digitaalisia työvälineitä hyödyntävänä monimuoto-opetuksena. Vastuukouluttajina toimivat yliopistonlehtori ja Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen sekä Innokas-verkoston koordinaattori Kati Sormunen.

Erikoistumiskoulutuksesta valmistuneiden asiantuntijaopettajien verkostoitumista tuetaan Valtakunnallisessa DigiErko-verkosto -hankkeessa, jonka toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen DigiErko-koulutuksiin. Hallituksen kärkihankkeessa kehitetään vaiheittain valtakunnalliseksi kasvavaa digitaalisen oppimisen ja opettamisen opettajien ja opettajankouluttajien verkostoa, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista.

Valtakunnallisen DigiErko-verkoston blogista voit lukea, minkälaisia välineitä erikoistumiskoulutus tarjosi koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä aluetutorina toimimiseen Helsingin yliopiston Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksesta tammikuussa 2019 valmistuneelle Minttu Myllyselle.

Lue lisääLue lisää ja hae mukaan koulutukseen viimeistään 7.6.2019