Dialogikasvatus on uusi verkkoportaali kulttuuri- ja katsomustietoisen kasvatuksen vahvistamiseen

Dialogikasvatus on vastajulkaistu verkkoportaali, joka kokoaa eri toimijoiden tuottamia materiaaleja ja ajankohtaista tietoa dialogikasvatuksen kentällä.

Kulttuuri- katsomus ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke tuottaa pedagogista materiaalia dialogitaitojen vahvistamiseen. Dialogikasvatus on hankkeessa valmistunut ja juuri julkaistu verkkoportaali, joka tarjoaa välineitä kulttuuri- ja katsomustietoiseen kasvatukseen.

- Suomessa ei ole ollut saatavilla kootusti yhdestä paikasta materiaaleja ja koulutusinfoja liittyen kulttuuri- ja katsomusdialogiin. Tällaiselle on kuitenkin ollut tarve, sillä yhteiskunnallisen polarisaation ehkäisy ja lasten ja nuorten moninaisen identiteettiprosessin tukeminen vaativat sitä, kertaa verkkoportaalin lähtökohtia Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n toiminnanjohtaja, FT Marja Laine. Verkkoportaali on toteutettu KUPERA-hankkeessa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n yhteistyönä, ja Fokus ry jatkaa sivuston ylläpitoa hankkeen päättymisen jälkeen, 1.7.2020 alkaen.

Dialogikasvatus-sivuston suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on ollut tehdä verkkoportaali, joka tukee opettajan ja kasvattajan arkityötä ja tarjoaa välineitä ja tuoreita näkökulmia kulttuuri- ja katsomustietoisen kasvatuksen vahvistamiseen.

- Olen huomannut, että kasvattajat haluavat kohdata oppilaat arkityössään identiteettiprosessin huomioivalla tavalla, vaikka moninaisuuteen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja. Portaalin avulla haluamme helpottaa kasvattajien työtä tarjoamalla helposti saatavilla olevaa tietoa esimerkiksi videoluentojen muodossa sekä oppimateriaaleja, Marja pohtii.

Portaaliin koottu eri toimijoiden tuottama materiaali soveltuu dialogitaitojen harjoitteluun eri-ikäisten ryhmien kanssa. Lisäksi sivuilla on tietoa ajankohtaisista koulutuksista ja muista ajankohtaisista kuulumisista dialogikasvatuksen kentällä. Sopivan materiaalin löytämisen helpottamiseksi materiaalit on jaoteltu kuuteen pääteemaan: moninaisuus arjessa ja juhlassa, lapsen ja nuoren identiteetin tukeminen, uskonto- ja katsomusdialogi, haastavien tilanteiden kohtaaminen, Tähtijengi - kielen supersankarit sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Dialogikasvatus.fi-sivujen materiaalipankki täydentyy kevään 2020 mittaan KUPERA-hankkeessa tuotetuilla uusilla pedagogisilla materiaaleilla, kun suomen kielen alakoulun eriyttävä oppimateriaalikokonaisuus Tähtijengi sekä hankkeessa tuotettu materiaali kulttuuri- ja katsomusdialogin huomioimiseen opetuksessa julkaistaan verkkoportaalissa. Maistiaisia tästä tuoreesta materiaalista saadaan jo Educa-messuilla, sillä osa Tähtijengi-oppimateriaalista julkaistaan Educan aikaan 24.-25.1.2020.

Lisätietoja:

projektisuunnittelija Niina Putkonen
Helsingin yliopisto
niina.putkonen@helsinki.fi

toiminnanjohtaja Marja Laine
Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry
marja.laine@kulttuurifoorumi.fi

Lue lisää KUPERA-hankkeen ohjelmasta Educa-messuilla: Uusi kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen oppimateriaali esittäytyy Educa 2020 -messuilla

Dialogin aakkoset innostaa dialogitaitojen vahvistamiseen ilman ikärajaa!

Dialogin aakkoset -juliste on Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa tuotettu uusi pedagoginen materiaali dialogitaitojen vahvistamiseen kaiken ikäisille. Dialogitaitoja opitaan yhdessä, eikä niiden oppimisella ole ikärajaa. Dialogin aakkosten taustalla onkin ajatus siitä, että dialogitaitojen kartuttaminen kaiken ikää on mahdollisuus ja dialogisuutta tietoisesti ja määrätietoisesti vahvistamalla tuetaan osallisuuden kokemusta, lisätään elämän moninaisuuden ymmärrystä ja kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Dialogin aakkoset on toteutettu yhteistyössä suomalaisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen kentän toimijana tunnettujen Värinauttien kanssa. Juliste jatkaa Värinauteille tuttua aakkosjulisteiden perinnettä. Dialogin aakkosten tekstit ja käsikirjoituksen on laatinut Niina Putkonen KUPERA-hankkeesta. Kuvat ovat Värinauttien Anni Pöyhösen käsialaa ja kuvien taiton on tehnyt Mona Paalanen Värinauteista.

Tutustu Dialogin aakkosiin ja tulosta itsellesi koko juliste väreissä tai mustavalkoisena värityskuvana Dialogikasvatus-verkkoportaalissa!