Mikä on digierko?

Tallenne 14.2.2023 pidetystä koulutuksen esittelywebinaarista.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Järjestimme 14.2.23 avoimen webinaarin, jossa esittelimme erikoistumiskoulutuksen sisällön, laajuuden ja hyödyt. Oheisella tallenteella vastuukouluttaja, yliopistonlehtori Tiina Korhonen ja koulutuksen koordinoinnista vastaava projektipäällikkö Sorella Karme kertovat koulutuksesta.

Haku seuraavaan, syksyllä 2023 käynnistyvään koulutukseen on avoinna 27.3.–5.5.2023.

DigiErko

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa.