Tietotekniikkakeskus on Helsingin yliopiston erillinen laitos. Sillä on rehtorin asettama johtokunta. Keskus jakautuu tietohallintoon ja tietotekniikkapalveluihin.

Organisaatio 1.1.2018 alkaen

organisaatio 1/18

 

Tietohallinto

Tietohallinto vastaa toimialan ohjauksesta ja strategiasta. Sitä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo. Tietohallinto vastaa tietotekniikan arkkitehtuurien ja standardien asettamisesta, hankintapuitesopimusten tekemisestä, yliopiston keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoimialan strategisesta suunnittelusta, seuraa toimialan palveluiden, volyymin ja kustannusten kehittymistä.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut vastaa sekä keskitetysti että kampusten palvelukeskuksissa tuotetuista tietotekniikkapalveluista. Sitä johtaa IT-palvelujohtaja Eija Heiskanen. Palvelupäälliköt vastaavat omalla vastuullaan olevista palveluista. Palvelutuotanto jakautuu neljään alayksikköön:

Teknologiapalvelut vastaa palvelin- ja verkkoinfrastruktuurin ylläpidosta, tietokantojen tuotannollisesta ylläpidosta, käyttäjähallintoon liittyvistä järjestelmistä, verkkopalveluista, tietoliikenteestä, tallennustilapalveluista, teknisestä tietoturvasta ja työasemien keskitetyn ylläpidon järjestelyistä.

Tietotekniikkaratkaisut palvelee ensisijaisesti yliopiston yksiköitä. Se vastaa mm. tietojärjestelmäprojektien ja -hankintojen tuesta ja koordinoinnista, tietotekniikkakeskuksen projektisalkun hallinnasta, sovelluskehityksestä sekä laatutyön ja toiminnan kehittämisen koordinoinnista. Alayksikön vastuulla ovat myös opetuksen ja tutkimuksen tuki, videopalvelut sekä yksikön viestintä.

Asiakastuki palvelee ensisijaisesti käyttäjäasiakkaita. Se vastaa neuvontapalveluista, ohjelmistoista, työasemapalvelusta sekä yksiköiden lähituesta.

Johtokunta

Johtokunta kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä tietohallintojohtajan kanssa tietotekniikkakeskuksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelman mukaisesti. Johtokunta käsittelee tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelman sekä siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman ja budjetin. Lisäksi tietohallintojohtaja voi tuoda johtokunnan ratkaistavaksi muita tärkeitä ja laajakantoisia asioita.

Väänänen Jouko, vararehtori, puheenjohtaja
Alasaari Mikko, tietotekniikka-asiantuntija, TIKEn henkilöstön edustaja
Hirvonen Jouni, dekaani, farmasian tdk
Hämäläinen Esa, hallintojohtaja, keskushallinto
Karimäki-Suvanto Päivi, hallintopäällikkö, humanistinen tdk
Kylämä Marja, yksikön johtaja, Suomen Akatemia
Lonka Kirsti, professori, käyttäytymistieteellinen tdk
Heikkilä Pia-Leena, HuK, HYY:n edustaja
Renkonen Risto, dekaani, lääketieteellinen tdk
Rintamäki Tuomo, Tietohallintojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Savolainen Antti, hallintopalvelujohtaja, keskushallinto
Sipi Marketta, dekaani, maatalous-metsätieteellinen tdk
Tuominen Kimmo, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopiston kirjasto
Ukkonen Esko, varadekaani, matemaattis-luonnontieteellinen tdk

Johtokunnan esittelijänä toimii Ilkka Siissalo ja sihteerinä Merja Eklin.

Johtoryhmä

Tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo
IT-palvelujohtaja Eija Heiskanen
Tietohallintopäällikkö Merja Eklin
Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi
Tietotekniikkapäällikkö Jukka Hienola
Tietotekniikkapäällikkö Timo Kauramäki
Tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen
Tietotekniikkapäällikkö Mika Kivilompolo
Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund
Tietotekniikka-asiantuntija Yvonne Kivi (sihteeri)