Kohti kriisinkestävää kaupunkiasumista – Forefront-tutkijat kumppaneineen etsivät keinoja varautua sään ääri-ilmiöihin

Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat selvittävät rakennusalan yritysten ja kaupunkien kanssa, miten tulvia ja kuumuutta pystytään torjumaan luontopohjaisilla ratkaisuilla. Business Finlandin hanke avaa yrityksille polkuja globaaliin vientiin.
Tästä on kyse
  • Tavoitteena on löytää keinoja, joilla rakennetusta ympäristöstä tehdään kriisinkestävämpi, hiilijalanjälki pienenee ja paikallinen omavaraisuus kasvaa.
  • Hanke selvittää, miten yritykset, kaupungit ja asukkaat voivat vaikuttaa kokonaisuuteen: mitä esteitä on esimerkiksi puurakentamiselle ja miten kuluttajien mieltymykset ohjaavat markkinoita? 
  • Tuloksena syntyy ymmärrys siitä, kuinka yritykset, kaupungit ja asukkaat voivat yhdessä rakentaa kriisinkestävää asuinympäristöä. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat elämää kaupungeissa. Odotettavissa on lisää talvi- ja viistosateita, jotka koettelevat rakennuksia. Helteet taas voivat muodostaa tukahduttavia lämpösaarekkeita. Metsätieteiden professori Anne Toppisen mukaan kuluttajatutkimuksissa näkyy jo viitteitä siitä, että ihmiset ovat huolissaan asumisen tulevaisuudesta.

– He pelkäävät, että sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä asuinrakentamisen korjauskustannukset nousevat ja voi tulla kaikenlaisia yllättäviä asioita.

Riskien taklaamiseksi Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja kumppanit ovat yhdistäneet voimansa Business Finlandin rahoittamassa FoREfront-hankkeessa. Siinä etsitään keinoja, joilla rakennettu ympäristö muutetaan kriisinkestäväksi. 

Yritysten on pystyttävä tuomaan markkinoille uusia biokiertotalouteen perustuvia ja luontopohjaisia ratkaisuja. Sitä varten ne tarvitsevat tietoa eri osapuolten toiveista: mikä esimerkiksi kaupunkien motivaatio uudenlaisten tuotteiden käyttöönottoon on ja minkälaista asumista ihmiset arvostavat?

Asukkaiden kokema hyöty luontopohjaisista ratkaisuista voi realisoitua asuntomarkkinoilla niin, että on enemmän kysyntää kohteille, joissa viherrakentamista on otettu fiksusti mukaan.

Anne Toppinen, metsätieteiden professori
Viilentäviä viherkattoja ja vettä hörppiviä kukkaispeltoja

Tutkijat ovat jo keränneet työpaja- ja haastatteluaineistoja edelläkävijäkaupungeista Helsingistä ja Turusta sekä hahmotelleet niiden pohjalta polkua kohti kriisinkestävää asuinympäristöä. Toppisen mukaan tärkeäksi seikaksi on tunnistettu resilienssi eli kyky sopeutua ympäristön muutoksiin.

– Nähdään myös, että kaupunkeja pitäisi suunnitella paitsi ihmisen myös muiden lajien näkökulmasta.

Sään ääri-ilmiöitä voitaisiin torjua esimerkiksi viherkatoilla ja -seinillä, jotka suojelisivat biodiversiteettiä ja hillitsisivät asuntojen kuumenemista. Kukkaispellot ja puutarhat taas toimisivat tulvia estävinä hulevesialueina. Hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa betonia kannattaisi korvata puumateriaaleilla ja lisäksi hyödyntää puisten asuinkerrostalojen potentiaali hiilivarastoina.

–  Niiden osuutta voitaisiin nostaa samaan tapaan kuin Ruotsissa, Toppinen ehdottaa.

Helsingin yliopisto tuo yritysten käyttöön HELSUS-instituutin monitieteisen tutkimuksen vähähiilisyydestä, biokiertotaloudesta ja puurakentamisesta. Myös Decarbon-Home-hankkeen kuluttaja-aineistoja hyödynnetään.

Avain kriisinkestävien kaupunkien rakentamiseen on paikallisten toimijoiden saumaton yhteispeli. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennussäädökset määräävät, mitä uusia tuotteita yritykset voivat ottaa käyttöön. Toppinen pitääkin tärkeänä, että kaupungit luovat markkinoita luontopohjaisille ratkaisuille.

– Ne voivat käyttää kaavoitusta, tonttiluovuttamisehtoja tai siniviherkerrointa osana kaupunkisuunnittelua sekä vaikuttaa myös tiedottamisella ja asukkaiden aktivoinnilla.

Yritystä ilahduttaa kuulla, että tuotekehitys on oikeilla jäljillä

Yksi FoREfront-kumppaneista on kattoja, vedeneristysratkaisuja ja aurinkovoimaloita valmistava Kerabit. Myyntijohtaja Ville Lindholm kertoo yrityksen lähteneen mukaan, koska se tahtoo auttaa asiakkaitaan kehittämään kiinteistöjensä arvoa ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Hankkeessa yritys saa tutkittua tietoa käyttöönsä laajemmin kuin itse kykenisi hankkimaan.

– Pystymme hyödyntämään sitä omassa tuotekehityksessämme ja markkinoilla, Lindholm sanoo.

Yhteistyön tärkeä anti on myös vahvistuksen saaminen omalle näkemykselle. Vaikka esimerkiksi viherkatot eivät ole vielä lyöneet läpi, on hienoa nähdä, että suunta on kohti kestävää rakentamista.

Ilman tutkittua tietoa meillä olisi enemmän epävarmuutta siitä, olemmeko menossa oikeaan suuntaan ja miten meidän kannattaa markkinoida tuotteita.

– Se tuo uskoa siihen, että olemme oikeilla jäljillä ja haluamme jatkaa vihreämmän tuotteen luomista.

Vauhtia haetaan tunnistamalla hyviä käytäntöjä Virosta, Sloveniasta, Tanskasta ja Hollannista. Näin yritysten osaaminen ja käsitys eri maiden markkinoista vahvistuu, mikä avaa myös polkuja vientiin. 

Erityisen hedelmällisinä Lindholm pitää hankeporukan tapaamisia. Hän uskoo, että vuoropuhelu auttaa asiakkaita hahmottamaan, milloin tarjouspyyntö kannattaa jättää, jotta luontopohjaisia ratkaisuja saadaan mukaan rakennusprojekteihin.

– On hienoa, että vihreän siirtymän tutkimuksia rahoitetaan ja niissä on mukana intohimoisia ihmisiä eri sektoreilta.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Helsingin yliopiston kanssa?

Ota yhteyttä Helsingin yliopiston yritysyhteistyötiimiin, niin suunnitellaan yhdessä projekti yrityksesi tarpeiden mukaan: business@helsinki.fi

Yhteistyö pähkinänkuoressa

FoREfront on Business Finlandin rahoittama Co-Innovation-hanke vuosille 2023–2025. Sitä koordinoi Luonnonvarakeskus yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Kumppaneita ovat Oiva Wood Solutions Oy, Kerabit Oy, Skanska Oy, Helsingin ja Turun kaupungit sekä Green Building Council Finland. Hyvien käytäntöjen keräämisessä verrokkimaista auttavat yliopistot Virossa, Sloveniassa, Hollannissa ja Tanskassa.

Yhteistyön tavoite on kartuttaa tietoa, jolla yritykset voivat tuottaa kestävän asumisen ja rakentamisen ratkaisuja niin Suomeen kuin vientimarkkinoille. Niiden avulla kaupungit pystyvät parantamaan kriisinkestävyyttään ja torjumaan sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia rakennuksiin ja ihmisten arkeen. Lisätietoja hankkeesta hankkeen omilta kotisivuilta.

Lisätietoja yhteistyöstä: 

Anne Toppinen, professori, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
anne.toppinen@helsinki.fi,   0294157966

Ville Lindholm, myyntijohtaja, Kerabit Oy
ville.lindholm@kerabit.fi050 321 3612