Helsingin yliopiston alumnirekisterin käyttöehdot

Helsingin yliopiston alumnirekisteriä ylläpitää yliopiston yhteiskuntasuhteet-yksikkö, joka vastaa yliopiston alumni- ja lahjoittajasuhteiden hoitamisesta. Alumnirekisteriin voivat ilmoittautua kaikki Helsingin yliopistossa opiskelleet ja työskennelleet henkilöt. Alumnirekisteriin ei voi ilmoittautua pelkän Avoimen yliopiston tai HY+:n opinto-oikeuden perusteella.

Rekisteröityessäsi Helsingin yliopiston alumnirekisteriin hyväksyt, että rekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, jotka olet jättänyt järjestelmään.

Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden:

  • lähettää uutisia, tapahtumakutsuja, alumnitoimintaan liittyviä tarjouksia ja muuta Helsingin yliopiston toiminnasta kertovaa viestintää alumniksi rekisteröityneille.
  • käsitellä kaikkia niitä tietoja, joita käyttäjät ovat rekisteriin syöttäneet.
  • ylläpitää tietoja rekisteriin kuuluvien kanssa käymästään yhteydenpidosta, sekä tapahtumiin osallistuneiden alumnien tiedoista.

Helsingin yliopistolla on oikeus käyttää antamiasi tietoja tilastollisiin tarkoituksiin. Tällaiset tilastotiedot ovat anonyymejä, eikä niitä ole mahdollista jäljittää yksittäiseen henkilöön.

Rekisteröityneellä alumnilla on milloin tahansa oikeus pyytää henkilötietonsa nähtäväksi tai poistettavaksi rekisteristä. Rekisteröitynyt voi milloin tahansa kieltää yhteystietojensa käyttämisen alumniviestinnässä ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen alumni@helsinki.fi.

Helsingin yliopistolla ei ole oikeutta myydä eikä muutoin luovuttaa käyttäjätietoja yliopiston ulkopuolisille tahoille.

Lue myös Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteiden tietosuojaseloste.

Näin me toimimme Helsinki Alumni Hubissa: Helsinki Alumni Hubin pelisäännöt

Helsingin yliopisto linjasi arvonsa tulevaksi strategiakaudeksi 2021-2030. Yliopistolla on toimintaan liittyvä eettinen ohjeistus. Noudatamme näitä arvoja myös Helsinki Alumni Hubissa: Totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys toteutuvat keskusteluissa ja toiminnassa Hubissa. Alla on kuvattu etiketti, jota seuraamalla voimme viestiä toisia arvostavasti ja kunnioittavasti sekä keskustelua herättäen. 

Ole aktiivinen

Aloita keskusteluita rohkeasti, kutsu ja kannusta muita mukaan. Kiitä, nosta peukkua, anna vinkkejä ja jaa sisältöjä. 

Ole positiivisesti kriittinen

Helsingin yliopisto kannustaa positiiviseen kriittisyyteen. Sano mielipiteesi ja ota kantaa. Ota keskustelussa rohkeasti tilaa ja anna sitä muille.  

Kunnioita

Kunnioita toisen luomaa, sanomaa ja keksimää. Jos selkeästi lainaat toisen tekstiä, kuvaa tai materiaalia, mainitse sen lähde. Hyvän viittaamisen tavan olemme oppineet jo opinnoissamme, käytetään sitä siis myös täällä. 

Yksityisyys 

Kunnioita muiden yksityisyyttä. Älä julkaise muiden henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja, kuten nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa, ilman lupaa. Kysy lupa ennen kuin julkaiset toisen henkilön valokuvan. 

Ollaan ihmisiksi 

Pyri aina kunnioittavaan dialogiin, äläkä sulje ketään keskustelusta pois ilman pätevää syytä. Emme kuitenkaan salli herjaavaa, loukkaavaa tai syrjivää sisältöä. Ole heti ylläpitäjiin yhteydessä, jos havaitset tällaista sisältöä.  

Tuo osaamisesi esille 

Voit kertoa omista tapahtumistasi, koulutuksista, kirjoittamistasi kirjoista ja julkaisemastasi materiaalista. Jaamme yhteisön sisällä ajatuksia ja osaamista, emme mainosta.   

Kontaktoi uusia 

Pyydä Helsingin yliopistosta valmistuneita ja siellä työskennelleitä mukaan alumniksi. Hubiin ovat kaikki yliopiston alumnit tervetulleita opiskellusta alasta riippumatta. Näin rikastamme keskustelua ja toimintaa jatkuvasti. Sinulla on parhaat opiskelukaverit ja kollegat, kutsu heidät mukaan. 

Lainsäädäntö ja ohjeistus Helsinki Alumni Hubissa 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja säännöksiä sekä yliopiston ohjeistuksia. Jokainen alumniyhteisön jäsen on vastuussa säännösten noudattamisesta.       

Jos yhteisön väärinkäyttöä tai epäasiallista toimintaa havaitaan, Hubin ylläpitäjillä on oikeus sulkea käyttäjä Helsinki Alumni Hub -alustalta.