Arboretumista

Viikin arboretum on perustettu vuonna 1969 tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Arboretumin pinta-ala on noin 23 hehtaaria ja se sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Arboretumia ympäröivät Viikin tiedepuisto ja Viikin kampus, uudet asuinalueet ja luonnonsuojelualue, joka on tunnettu linnuistaan. Monipuolinen luonto sekä arboretumin koko ja sijainti ovat tehneet Viikin arboretumin yhdeksi Helsingin suosituimmista virkistysalueista.
Missio

Viikin arboretumin tehtävänä on toimia oppimisympäristönä sekä ulkoilu- ja virkistysalueena ja tarjota mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen. Siten Viikin arboretum palvelee kaikkia kolmea Helsingin yliopiston perustehtävää: tutkimusta, opetusta ja vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa.

Visio

Satavuotias Viikin arboretum vuonna 2069 on hyvin hoidettu kaupunkilaisten suosima virkistäytymispaikka, jonne tullaan katsomaan kasveja kaikkialta pääkaupunkiseudulta. Arboretumia käytetään opetuksessa aktiivisesti kaikilla koulutusasteilla ja se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia itseopiskeluun. Tämän lisäksi arboretum on aktiivinen ja asiantunteva osallistuja yhteyskunnallisessa keskustelussa ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kansalaisten ja eri instituutioiden kanssa. Arboretumissa tehdään tieteellistä tutkimusta monella eri saralla ja tieteellinen yhteistyö on monipuolista ja kansainvälistä.