Hoito ja ylläpito

Viikin arboretumia hallinnoi ja ylläpitää parhaillaan Helsingin yliopisto yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Vastuu arboretumin päivittäisestä toiminnasta on maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan pääpuutarhurilla. Arboretumissa ei ole paikan päällä pysyvää henkilökuntaa.

Soveltuvia aloja opiskelevilla yliopisto-opiskelijoilla on joka kesä mahdollisuus suorittaa opintoihin kuuluva käytönnön harjoittelun arboretumissa. Harjoittelijat työskentelevät pääpuutarhurin ohjauksessa ja poistavat vaarallisia puita ja avaavat kulkureittien näkymiä, tekevät puiden ja pensaiden rakenneleikkauksia sekä torjuvat hallitsemattomasti leviäviä vieraslajeja. Arboretumiin istutetaan myös uusia taimia. Jos olet kiinnostunut harjoittelumahdollisuudesta, ota yhteyttä pääpuutarhuriin: arboretum@helsinki.fi.

Tärkein Viikin arboretumin hoitoa ja kehittämistä ohjaava asiakirja on hoito- ja kehittämissuunnitelma, joka on tehty vuosille 2015-2025. Suunnitelmassa kuvataan arboretumin nykytilanne ja hahmotellaan hoidon ja ylläpidon standardit. Suunnitelman tavoitteena on parantaa arboretumin laatua sekä kävijöiden tyytyväisyyttä.

Voit tutustua hoito- ja kehittämissuunnitelmaan tästä: