Tutkimus

Viikin arboretumissa on aina tehty tutkimusta, sen toiminnan alkuvuosikymmeninä muuan muassa tyrnin ja alppiruusujen jalostuksen parissa.

Arboretumissa on muun muassa tehty kokeita, joiden avulla selvitettiin auringon säteilyn laadun ja määrän muutoksia metsissä, sekä muutosten vaikutuksia aluskasvillisuuteen. Mittauksia on tehty Viikin arboretumin kuusi- ja vaahterametsiköissä kevätfenologian aikaan. Samanaikaisesti havannoitiin puun latvuston fenologian etenemistä ja muutosta lehtipinta-alassa. Aluskasvillisuudesta seurattiin lajistoa, fenologiaa sekä mitattiin lehtien fenoliyhdisteitä.

Perinteisempää arboretumeissa tehtävää tutkimusta edustaa vuodesta 2010 käynnissä ollut euroopanpyökkien (Fagus sylvatica) menestymistä selvittävä tutkimus. Suomi ei kuulu euroopanpyökin luontaiseen esiintymisalueeseen ja siksi se ei välttämättä menesty täällä. Tutkimuksessa on istutettu kahta eri alkuperää olevia euroopanpyökin taimia Viikin arboretumiin sekä Viikin kampuksella sijaitsevalle koekentälle. Puiden kasvua ja kehitystä seurataan vuosittain. Toistaiseksi arboretumin Euroopan maantieteelliselle alueelle istutetut euroopanpyökit ovat menestyneet hyvin. Saman tutkimuksen yhteydessä istutettiin myös joitakin etelänpyökin (Nothofagus sp.) taimia, mutta ne ovat jo kuolleet.

Jos olet kiinnostunut tekemään tutkimusta Viikin arboretumissa, ota yhteyttä ylipuutarhuriin sähköpostilla.