Hallinto

Viikin arboretum kuuluu hallinnollisesti Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen alaisuuteen ja sen toimintaa johtaa Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen johtoryhmä.

Johtoryhmän nimittää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani. Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta.

Viikin arboretumin johtoryhmän tehtäviin kuuluu:

  • arboretumin tieteellinen ja opetuksellinen kehittäminen
  • arboretumin viheralueellinen kehittäminen
  • valvoa ja kehittää arboretumin hoidon järjestelyitä Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston
    keskenään sopiman yhteistyösopimuksen pohjalta
  • selvittää vuosittain arboretumin hoidossa ja ylläpidossa tarvittava työvoima ja sen saanti ennen
    kevättöiden alkua
  • huolehtia muista arboretumia koskevista asioista