Hallinto

Viikin arboretum kuuluu hallinnollisesti Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen alaisuuteen ja sen toimintaa johtaa Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen johtoryhmä.

Johtoryhmän nimittää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani. Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta ja kuluva kausi kattaa vuodet 2018–2022.

Viikin arboretumin johtoryhmän tehtäviin kuuluu:Viikin arboretumin johtoryhmän tehtäviin kuuluu:

  • arboretumin tieteellinen kehittäminen
  • arboretumin opetuksellinen kehittäminen
  • arboretumin viheralueellinen kehittäminen
  • valvoa ja kehittää arboretumin hoidon järjestelyitä
  • Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston keskenään
  • sopiman yhteistoimintasopimuksen pohjalta
  • selvittää vuosittain arboretumin hoidossa ja ylläpidossa tarvittava työvoima ja sen saanti ennen kevättöiden alkua
  • huolehtia arboretumin taloudesta
  • huolehtia muista arboretumia koskevista asioista.
Puheenjohtaja

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaudelle 2018-2022 Helsingin yliopiston professori Kurt Fagerstedt, Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Helsingin yliopisto

Johtoryhmän Helsingin yliopiston edustajat:

johtaja Tapani Jokiniemi, Viikin opetus- ja tutkimustila, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Leena Lindén, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

professori Pasi Puttonen, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

professori Jouko Rikkinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo/Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Helsingin kaupunki

Johtoryhmän Helsingin kaupungin edustajat:

luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila, kaupunkitila ja verkostot

projektipäällikkö Hannu Airola, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

luontomestari Antti Helakallio (STARA), varajäsen projektipäällikkö Antti Rautiainen

 

Muut jäsenet

Muut johtoryhmän kutsumat jäsenet:

asiantuntijajäsenen ylipuutarhuri Pertti Pehkonen, Luonnontieteellinen keskusmuseo/kasvitieteellinen puutarha

Johtoryhmän sihteeri ylipuutarhuri Daniel Richterich, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Johtoryhmä voi halutessaan kutsua myös muita asiantuntijoita.