Kansleri Kaarle Hämeri

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Photo: Linda Tammisto

Kaarle Hämeri, Kuva: Linda Tammisto

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa.

Filosofian tohtori Kaarle Hämerin viisivuotinen toimikausi Helsingin yliopiston kanslerina alkoi 1.10.2017. Kaudellaan Hämeri haluaa kehittää yliopistosta entistä vahvemman ja yhtenäisen sivistysinstituution.

Yhteystiedot

Helsingin yliopiston kansleri
Kaarle Hämeri
puh. 02941 22206
PL 3 (Yliopistonkatu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköpostitse tehtävät tiedustelut osoitteeseen kanslerinvirasto(at)helsinki.fi

Johdon assistentti

Kirsi Petersen-Jessen
puh. 02941 22670
kirsi.petersen-jessen(at)helsinki.fi

Kanslerin sihteeri (juridiset asiat)

Sakari Melander
puh. 02941 21781
sakari.melander(at)helsinki.fi

Kanslerin päätökset

Dosentit, professorin arvonimet ja promootiot

Uudet professorit 1.8.2015 asti

Uudet professorit

Uusien professorien tervetuliaisluennot

Kanslerin matkaraha

Lisätiedot Flammassa

 

Kaar­le Hä­me­ri

Syntymävuosi: 1964

Koulutus: Filosofian tohtori (fysiikka), Dosentti

Aiemmat tehtävät:
Professori (2002–) Aerosolifysiikka, Helsingin yliopisto
Fysiikan laitoksen varajohtaja 2010–
Vanhempi tutkija (2000–2002) Työterveyslaitos
Ympäristötutkimuksen koordinaattori (1998–2000)
Helsingin yliopisto -Nuorempi tutkija (1996–1998) Suomen akatemia

Professoriliiton puheenjohtaja 2015–2017

Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Twitter: @KaarleHameri

 

Kaarle Hämeri Helsingin yliopiston uutisissa