Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus, jossa tutkimusalat vaihtelevat antiikin kielistä ja kulttuureista elokuvatutkimukseen ja kieliteknologiaan. Suomessa tehtävistä humanistisen alan väitöskirjoista n. 40 % hyväksytään Helsingin yliopistossa. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten tarkastuksessa tärkeitä arvoja ovat objektiivisuus, läpinäkyvyys ja asiantuntemus. Tiedekuntaneuvoston nimeämät tarkastajat ovat omien alojensa asiantuntijoita, joilla on keskeinen rooli tiedekunnan tohtorikoulutuksen laadunvarmistuksessa.