Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekunnan neljää laitosta johtaa johtaja, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Laitosneuvosto on laitoksen monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Aleksanteri-instituutin johtajan strategisena tukena on Aleksanteri-instituutin johtokunta.