Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.  Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. 

Humanistisessa tiedekunnassa osastojen tehtävänä on tukea tiedekuntaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja edistää sekä kehittää tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimustoimintaa sekä koulutusta tiedekunnan linjausten mukaisesti.

Pirjo Hiidenmaa

Dekaanin erityisvastuualueisiin kuuluvat yleishallinto- ja sopimusasiat ja muut kuin opetuksen kaksikielisyysasiat.

Johdon assistentti Jessica Mildh

  • Varadekaani Jussi Pakkasvirta toimii dekaanin sijaisena ja vastaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvistä asioista, tasa-arvoasioista, kansainväliseen toimintaan liittyvistä asioista sekä tieteenaloista ja tutkimusrahoitusasioiden koordinoinnnista.
  • Varadekaani Minna Palander-Collin vastaa opetusasioista sekä opetukseen liittyvistä kaksikielisyysasioista