Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.  Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. 

Humanistisessa tiedekunnassa osastojen tehtävänä on tukea tiedekuntaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja edistää sekä kehittää tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimustoimintaa sekä koulutusta tiedekunnan linjausten mukaisesti.

  • Varadekaani Ulla Tuomarla toimii dekaanin varahenkilönä ja vastaa opetusasioista.
  • Varadekaani Jussi Pakkasvirta vastaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvistä asioista, kaksikielisyysasioista ja tasa-arvoasioista.
  • Varadekaani Paavo Pylkkänen vastaa tutkimusasioista, kansainväliseen toimintaan liittyvistä asioista ja laatuasioista.