Yhteisöllinen toiminta

Viikin normaalikoululla on lukuisia yhteistyötahoja, joiden kanssa kokonaisvaltaisesti tuetaan ja vahvistetaan koulumme toimintaa.

Viikin norssin Tuki ry toimii koulun ja kodin välisen yhteistyön foorumina. Tuen toimintaan voivat osallistua oppilaiden vanhemmat, opettajat ja koulun henkilökunta. Opettajajäsen valitaan lukuvuodeksi 2021-2022 toukokuussa 2021. Toimintansa rahoittamiseksi Viikin Norssin tuki kerää vapaaehtoista kannatusmaksua. Vanhempainyhdistys myöntää vuosittain stipendejä ja järjestää mahdollisuuksien mukaan kerhoja ja erilaisia tapahtumia pyrkien herättämään ja ylläpitämään yhteistyöhenkeä kodin ja koulun välillä. Kevätkeikaus on vanhempainyhdistyksen organisoima, vuosittain järjestettävä huvin ja hyödyn yhdistävä tapahtuma koululla. Viikin Norssin Tuen puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudelle syyskokouksessa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan tapahtumista tiedotetaan Wilman tiedotteiden avulla.

Viikin normaalikoululla on laaja joukko alumneja, onhan koulumme jo ylin 150-vuotias.

HESTEO r.y

(Helsingin ensimmäisen suomalaisen tyttöoppilaitoksen entiset oppilaat)

Perustettu 1947.

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä:

sihteeri Riitta Kaaja

09-660 087 tai 040-7310 822

riitta.kaaja@kolumbus.fi

 

Koulumme on mukana monenlaisessa toiminnassa ja meille onkin kertynyt kattava joukko erilaisia yhteistyötahoja, jotka osaltaan mahdollistavat koulumme mahtavan toiminnan.