Viikin kampukselle rakennetaan aurinkovoimaloita, Elina Raukko

Kestävä kehitys Viikin normaalikoulussa

Viikin normaalikoulussa on tehty jo pitkään kestävän kehityksen työtä, mistä on merkkinä koulullemme myönnetty opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiön arvostettu ja vaativa oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty koulullemme ensimmäistä kertaa kesällä 2011 ja sitä edelsi jo vuonna 2008 saavuttamamme samaisen säätiön ympäristösertifikaatti. Koulumme on mukana myös Vihreä lippu -ohjelmassa sekä osana Viikin kampusta Green Office -ohjelmassa. 
 
Kestävän kehityksen työtä tehdään Viikin Norssissa erityisesti kolmen eri ohjelman avulla: 
 
1) OKKA-SÄÄTIÖN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIKAATTIIN valitaan kerralla viisi teemaa, joista osa on ekologiseen ja osa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen liittyviä. Koulumme teemat olivat ensimmäisessä vuoden 2011 sertifioinnissa vesi ja energia, jätteet, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, oppilashuolto ja muu oppimisen tuki sekä koulun omat perinteet ja yhdessä tekeminen. Sertifikaatti uusittiin vuonna 2014 ja uusitaan jälleen syksyllä 2017. 
 
Lisää tietoa OKKA-säätiön sertifikaatista ja sen vaatimuksista osoitteesta http://www.koulujaymparisto.fi/ 
 

2) VIHREÄ LIPPU on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma, jota Suomessa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Se on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa ja sopii erinomaisesti yhteen OKKA-säätiön sertifikaatin kanssa. Eco-Schools-kouluja on liki 50 000 maailmassa: lähes kaikissa Euroopan maissa, mutta myös Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa ja Australiassa. 
 
Keskeistä Vihreässä lipussa on osallisuus: koulumme oppilaskunnat ovat keskeisiä toiminnan ideoijia ja suunnittelijoita. Apuna toimii henkilökunnan kestävän kehityksen tiimi. Lipputeema vaihtuu puolentoista vuoden välein ja oppilaat ja opiskelijat ovat saaneet valita sen äänestämällä. Koulussamme on toteutettu seuraavat teemat: vesi (2010), energia (2011), lähiympäristö (2012), ilmasto ja ilmastonmuutos (2013-2014) sekä sosiaalisesti kestävä kehitys (2014-2015). Ylläpitoteemoinamme ovat parhaillaan jätteet ja energia (sähkö), jotka raportoidaan syksyllä 2017. Lukuvuonna 2016-2017 toteutettiin lisäksi erityisteema Metsä.

Lisää tietoa Vihreästä lipusta saa osoitteesta http://www.vihrealippu.fi/ 
 

3) GREEN OFFICE on toimistoille tarkoitettu WWF:n ympäristöpalvelu, joka sopii myös koulumaailmaan, joka on osin toimistomainen ympäristö tietokoneineen, lamppuineen ja papereineen. Helsingin yliopiston Viikin kampus on saanut Green Office -tunnuksen ja Viikin Norssi osana sitä: ensimmäinen auditointi toteutettiin keväällä 2012 ja seuraava on jälleen syksyllä 2017.  

Viikin kampukselle rakennetaan parhaillaan myös Suomen suurimpiin kuuluvaa aurinkovoimalaa. Voimalan nimellisteho tulee olemaan 1,2 megawattia ja osa aurinkokennoista tulee koulumme katolle kevään 2018 aikana. Näin saamme käyttöömme uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa! 
 
Lisää tietoa Green Office -palvelusta saa osoitteesta http://wwf.fi/maapallomme/vaikuta/greenoffice/ 
 

Teemojen lisäksi kestävä kehitys on osa koulun jokapäiväistä arkea niin jätteiden lajittelussa kuin opetuksessakin – kestävä kehitys huomioidaan kaikkien koulun oppiaineiden yhteydessä. Yksi esimerkki tästä on yhdeksäsluokkalaisten ekoteko: nuoret saavat ideoida maapalloa hyödyttävän ekoteon, jonka he pystyvät itse toteuttamaan. He sitoutuvat ideaansa sovituksi ajanjaksoksi, vaikkapa viikoksi. Kysymyksessä ovat yksinkertaiset asiat kuten suihkuveden kulutuksen vähentäminen, ruokailutottumusten muuttaminen tai pyöräilyn lisääminen.